Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Galeria miejsc pamięci

Pomnik 14 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego w Tarnowie

Z inicjatywą budowy pomnika wystąpiło w 2001 r. Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WOP im. 14 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika stanął płk Leopold Maruszewski.
   Projekt pomnika wykonał artysta plastyk Jerzy Martynów, a wykonał go w swoim zakładzie kamieniarskim Franciszek Machowski. Pomnik stanął u zbiegu ulic Szkotnik i Mościckiego, na terenie dawnych „koszar dolnych”, w których w latach 1947-1993 stacjonował pułk.
   Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce 20 maja 2004 r. dwa lata po zbudowaniu obelisku poświęconego stacjonującemu w tym samym miejscu w okresie przedwojennym 16 Pułkowi Piechoty „Ziemi Tarnowskiej”. Odsłonięcia dokonał Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika płk Leopold Maruszewski w obecności zastępcy dowódcy 2 KZ gen. bryg. Zbigniewa Szury oraz Prezydenta Tarnowa Mieczysława Bienia. Poświęcenia pomnika dokonał ks. Jerzy Berdychowski.
   Na cokole pomnika znajduje się napis „Miejsce stacjonowania 14 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego 1947 - 1993, Sformowany w 1944 r. Walczył o wyzwolenie Ojczyzny spod okupacji hitlerowskiej na szlaku bojowym Warszawa, Wał Pomorski, Kołobrzeg rz. Odra - Łaba. Jego wierni żołnierze”.   
   Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika złożona została urna z ziemią pochodzącą z pól bitew, gdzie zginęło 335 żołnierzy pułku. U podnóża pomnika widnieje napis, że „w miejscu tym złożono urnę z ziemią zroszoną krwią 335 żołnierzy 14 Pułku Piechoty poległych na polach bitew II wojny światowej".

« Powrót do listy