Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Galeria miejsc pamięci

Pomnik lotników w Pokrzywnicy

„W dniu 12 listopada 1968 r. o godz. 18.46…. w czasie kiedy pilot wykonywał lot po trasie na śmigłowcu SM-2 w NTWA (nocnych trudnych warunkach atmosferycznych)….śmigłowiec zderzył się z ziemią w rejonie m. Pokrzywnica.” - na podstawie książki „Polskie Lotnictwo Wojskowe 1945-2010” - Bellona 2011 r.

Zginęli wówczas:
Ppłk pil. Michał GRUDZIŃSKI
Kpt. lek. Henryk HENCZKA

Z inicjatywy naszego Koła nr 35 im 103 pl NJW MSW Związku Żołnierzy WP powstał projekt szczególnego oznaczenia i upamiętnienia miejsca, w którym w tragicznych okolicznościach nasi starsi Koledzy Lotnicy oddali życie wykonując swą ostatnią podniebną  misję.  
   W dniu 29 października 2021 r. na Cmentarzu Parafialnym w Pokrzywnicy odbyło się odsłonięcie Monumentu z Tablicą Pamiątkową poświęconą zmarłym lotnikom.

O godz. 12.00 tego dnia uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele w intencji zmarłych lotników przez  księdza Mirosława Borkowskiego - proboszcza parafii pw. św. Józefa w Pokrzywnicy.
    Przed rozpoczęciem mszy okolicznościową przemowę wygłosiła Pani Anna Rykaczewska - córka zmarłego pilota, która przybyła wraz z rodziną ze Stanów Zjednoczonych specjalnie na tę uroczystość.
   Dalsza część uroczystości miała miejsce na miejscowym cmentarzu, gdzie o godz. 13.00 wartę honorową przy Monumencie objęła Wojskowa Asysta Honorowa wystawiona przez 2. Ośrodek Radioelektroniczny z Przasnysza.
    Zostały wprowadzone Poczty Sztandarowe warszawskich stowarzyszeń lotniczych:
    - Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego  Rzeczypospolitej Polskiej;
     - Stowarzyszenia Promocja 1977 - Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej;
     - Stowarzyszenia Lotników Polskich.
     Tam też oprócz Rodzin, znajomych i przyjaciół zmarłych lotników  przybyły liczne delegacje m.in.:
    - Koła nr 35 im. 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW Związku Żołnierzy WP z prezesem płk dypl.  pil. inż. Janem Urbaniakiem;
    - Stowarzyszenia Promocja-77 Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z Wiceprezesem gen. dyw. nawig. inż. Zbigniewem Galcem;
     - Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego z Prezesem  gen. bryg. pil. Romanem Harmozą;
    - Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z Członkiem Zarządu Głównego płk. dr. inż. Henrykiem Czyżykiem;
    - Stowarzyszenia Lotników Polskich z Wiceprezesem ppłk. pil.  Ryszardem  Karpińskim;
    - Warszawskiego  Klubu Seniorów Lotnictwa z Prezesem mgr. inż. Lesławem Karstem;
   - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Członkami Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ppłk. inż. Robertem Włodarczykiem i ppłk. inż. Józefem  Łękawą;
   - Stowarzyszenia Przyjaciół Lotnictwa Ziemi Łęczyckiej z Członkiem Zarządu Patrycją Leśkiewicz;
   - 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu z reprezentantem Dowódcy ppłk. Pawłem Cichockim.
    Dużo ciepła i optymizmu wniosła obecność najmłodszych z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy i uczniów Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.
    Po wysłuchaniu „Hymnu Państwowego” mowę okolicznościową wygłosił płk dypl. pil. inż. Jan Urbaniak.
    Następnie Pan ppłk dypl. nawig. inż. Ryszard Kubiak odczytał „Akt ufundowania Tablicy Pamiątkowej poświęconej lotnikom tragicznie zmarłym w katastrofie śmigłowca SM-2 w Pokrzywnicy”.
    Gen. dyw. nawig. inż. Zbigniew Galec wręczył „Akty Ufundowania Tablicy Pamiątkowej...”  Rodzinom i księdzu Mirosławowi Borkowskiemu.
    Aktu poświęcenia Monument z Tablicą Pamiątkową dokonał Ksiądz proboszcz Mirosław Borkowski.
    Przy dźwiękach „Hasła Wojska Polskiego” członkowie Rodzin w towarzystwie płk dypl. pil. inż. Jana Urbaniaka - Prezesa Koła Nr 35 im. 103 pl NJW MSW Związku Żołnierzy WP dokonali przecięcia wstęgi i odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej.
    Następnie członkowie Rodzin i delegacje złożyły  wieńce i wiązanki kwiatów, a wysłuchany w zadumie sygnał WP „Śpij Kolego” pozwolił w skupieniu oddać hołd zmarłym lotnikom.
  Kiedy odtworzony „Marsz Lotników” miał zakończyć uroczystość - nad cmentarzem pojawił się śmigłowiec „Robinson” pilotowany przez Marcina Szamborskiego - Prezesa Firmy „SALT AVIATION” z Modlina.
   Kilkakrotny przelot śmigłowca nad odsłoniętym Monumentem wzbudził nostalgię i sentyment uczestników uroczystości, a dzieciom i młodzieży dał nadzieję, że może kiedyś i Oni zostaną lotnikami.   
     Pamiątką pozostało wspólne zdjęcie uczestników uroczystości.
     Po uroczystości wszyscy uczestnicy mogli oddać się wspomnieniom przy wspólnym obiedzie w restauracji ”Pod Strzechą”.
    Wyrażamy wdzięczność za osobiste poświęcenie wszystkim biorącym udział w wykonaniu czynności organizacyjnych, projektowych, przygotowawczych i budowlanych.
   Wierzymy, że Tablica Pamiątkowa z Honorowymi Znakami Lotnictwa Polskiego będzie otaczana czcią i szacunkiem przez mieszkańców Pokrzywnicy i na trwałe wpisze się w historię Cmentarza Parafialnego
.

                                                                                     Jan URBANIAK

 

« Powrót do listy