Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Galeria miejsc pamięci

Szare Szeregi są wśród nas - Lublin

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
                                                    Ks. kard. Stefan Wyszyński

24 września 2021 r. przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie odbyła się uroczystość symbolicznego odsłonięcia nagrobka poświęconego hm. Tadeuszowi Kozłowskiemu ps. „Jan” - pierwszemu komendantowi tajnej Chorągwi ZHP Szarych Szeregów w Lublinie (1939-1941), zamordowanemu w Auschwitz 23 września 1941 r. oraz ponownego odsłonięcia pomnika „Szare Szeregi są wśród nas” wzbogaconego o cokół z napisem o treści: W hołdzie Harcerzom Szarych Szeregów, Żołnierzom Armii Krajowej, Członkom Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Lublin.
    Gospodarzami uroczystości byli: dyrekcja Szkoły na czele z Panią Małgorzatą Bielecką i Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Lublinie.
   W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa i Miasta Lublin: Sebastian Trojak - członek Zarządu Województwa, dyr. Waldemar Podsiadły - pełnomocnik Wojewody Lubelskiego, Anna Augustyniak - przedstawiciel Prezydenta Miasta, dyr. Mirosław Jarosiński z Kuratorium Oświaty i Wychowania, Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP Dh hm. Tomasz Sych, ks. Zdzisław Zając - proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Lublinie-Zemborzycach, Komendant Kręgu Instruktorów i Seniorów im. Aleksandra Kamińskiego z Lublina Dh hm. Edward Nakonieczny, członkowie Oddziału Stowarzyszenia z jego najstarszymi szaroszeregowcami m.in. Dh. Marią Pietraszewską, poczty sztandarowe Szkoły i Stowarzyszenia, harcerze i delegacje młodzieży starszych klas.
    Zdarzenie stanowiło zamknięcie obchodów XXX rocznicy powstania Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 100. rocznicy powstania Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz uczczenie 80. rocznicy tragicznej śmierci por. hm. Tadeusza Kozłowskiego.
  Inicjatorem postawienia cokołu, jak i symbolicznego nagrobka był przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Stanisław Dąbrowski, który zapoznał zebranych z sylwetką komendanta Kozłowskiego.
    Poświęcenia pomników dokonał ks. Zdzisław Zając - lubiany przez wiernych i młodzież proboszcz miejscowej parafii.
    Jak zwykle - dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodzież, w tym zuchy i harcerze stanęli na wysokości zadania przygotowując piękną oprawę scenograficzną i wzruszający montaż słowno-muzyczny poświęcony Szarym Szeregom, który zainspirował gości do licznych wystąpień podkreślających walory patriotyczno-wychowawcze przedstawienia.
    Po części oficjalnej członkom Stowarzyszenia wręczone zostały okolicznościowe Dyplomy XXX-lecia przyznane przez Zarząd Główny, a także okolicznościowe wydawnictwa Chorągwi Lubelskiej wydane z okazji ww. rocznic - przygotowane przez przewodniczącego Oddziału Stowarzyszenia.
    Kończąc spotkanie głos zabrał hm. Stanisław Dąbrowski, który podziękował członkom Zarządu Stowarzyszenia i dyrekcji Szkoły za krótką, ale bardzo owocną współpracę i przedstawił nowego przewodniczącego Oddziału Dh. Lubomira Kalinowskiego – syna szaroszeregowca Stefana ps. Głaz, a także przekazał pozdrowienia od nieobecnych szaroszeregowców m.in. od red. Leszka Gzelli - uczestnika Powstania Warszawskiego.

SJD

 

« Powrót do listy