Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Wyroki Sądowe niekorzystne

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 16 grudnia 2019 r. - sygn. akt VIII U 1901/19

 


 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 23 kwietnia 2020 r. - sygn. akt III AUa 626/19
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wyrok z 29 czerwca 2020 r. - sygn. akt III AUa 1019/19           
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 29 lipca 2020 r. - sygn. akt III AUa 365/20      
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 września 2020 r. - sygn. akt III AUa 330/19
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 23 listopada 2020 r. - sygn. akt VIII U 1709/20
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 15 grudnia 2020 r. - sygn. akt VIII U 1329/20
 

 


 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 11 lutego 2021 r. - sygn. akt III AUa 420/20
 

 


 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 19 marca 2021 r. - sygn. akt VIII U 3043/20