Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Szlakami zdarzeń II wojny światowej

Przyjaciele z Łódzkiego Koła im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którym składamy serdeczne podziękowania, w ramach integracji „braci mundurowej” z Federacji Służb Mundurowych, zorganizowali tradycyjnie kolejny wyjazd związany z odwiedzaniem miejsc walki zbrojnej w okresie II Wojny Światowej, które miały miejsce na ziemi łódzkiej.
 

Czytaj więcej »

Wręczenie sztandaru 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu

Członkowie Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu w dniu 18 października 2013 r. uczestniczyli w uroczystościach związanych z wręczeniem sztandaru 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych.
 

Czytaj więcej »

Organizują żołnierską wystawę

19 października 2013 r. w Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się spotkanie członków Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Członkowie organizacji zapoznali się z dotychczasowymi dokonaniami oraz z planami środowiska.   
 

Czytaj więcej »

Siedemdziesięciolecie bitwy pod Lenino w Starogardzie Gdańskim

Uroczysty i wielowątkowy przebieg miały w Starogardzie Gdańskim obchody siedemdziesiątej rocznicy bitwy pod Lenino, jaką 12 – 13 października 1943 roku stoczyły oddziały 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. Organizatorem uroczystości był Zarząd Koła nr 34 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem ppłk. Czesławem Kosianowiczem na czele.
 

Czytaj więcej »

Zostań żołnierzem!!!

Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zachęcali uczniów Gimnazjum Nr 2 w Ostródzie do wstąpienia w szeregi armii.
 

Czytaj więcej »

Nie tylko rocznicowo w Kole nr 25 przy AMW

17 października 2013 roku w sali Senatu gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej odbyło się spotkanie członków Koła nr 25 ZŻWP przy AMW. Oprócz swego rutynowego, roboczego charakteru miało ono także wymiar świąteczny, związany z niedawną, siedemdziesiątą rocznicą bitwy i chrztu bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W spotkaniu wzięli m.in. udział zastępca Rektora-Komendanta AMW kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski oraz prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a zarazem honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kmdr dr inż. Ryszard Czarnota.
 

Czytaj więcej »

W Człuchowie jak zwykle wzorowo !!!

18 października 2013 r. zgodnie z rocznym planem zamierzeń Koła nr 11 w Człuchowie odbyło się zebranie członków koła.
   Zebranie w sposób wzorowy i zgodnie ze statutem przeprowadził prezes koła kol. mjr Zbigniew Szymański.
 

Czytaj więcej »

Zebranie członków koła nr 8 ZŻWP w Zielonej Górze

12 października 2013 r. z okazji dawnego święta Wojska Polskiego oraz 70. rocznicy bitwy pod Lenino odbyło się zebranie członków koła nr 8 ZŻWP w Zielonej Górze. W spotkaniu uczestniczyły również małżonki członków koła.
    Słowo wstępne wygłosili: zaproszony na zebranie szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze płk dr Jarosław Siuda oraz honorowy prezes Lubuskiego ZW płk Michał Kupiec.  Następnie delegat na X Krajowy Zjazd Delegatów kol. Andrzej Pawlak poinformował zebranych o przebiegu i uchwałach Zjazdu oraz wyborze nowego Prezesa ZŻWP.

Czytaj więcej »

Zebranie Koła nr 7 w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

W dniu 19 września 2013 roku odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków Koła nr 7 przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu. Tym razem zebranie zostało zorganizowane w sali konferencyjnej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Zebranych członków i sympatyków przywitał Prezes  ppłk pil. w st. spocz. Lech Murawski oraz gospodyni obiektu Janina Sikorska - Dyrektor Muzeum, która zapoznała zebranych z historią powstania Muzeum oraz oprowadziła uczestników spotkania po tematycznych wystawach.

Czytaj więcej »

Szkolić się i integrować w Czernicy

W dniach 9-12 września 2013 r. po raz kolejny liczne grono członków i sympatyków Koła nr 25 ZŻWP przy Akademii Marynarki Wojennej uczestniczyło w dorocznym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym na terenie gościnnych obiektów Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego AMW w Czernicy.
 

Czytaj więcej »