Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Walne zebranie sprawozdawcze w Kole kadrowców

W związku ze statutowym obowiązkiem przeprowadzenia, co roku walnego zebrania sprawozdawczego - zarząd koła nr 29 ZŻWP w Warszawie złożył na takim forum drugie w IX kadencji sprawozdanie z działalności rozliczając się z realizacji zadań, które ujęte zostały w uchwałach oraz rocznym i miesięcznych planach pracy. Otwierając zebranie prezes koła, kol. Stanisław Medyński, powitał uczestników ze szczególnym podkreśleniem obecności zaproszonych gości w osobach dyrektora Departamentu Kadr MON, p. gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego i jego zastępcy p. dr. Michała Korczaka oraz szefa Oddziału Doskonalenia Zawodowego i Służby poza Granicami Państwa, płk. Jarosława Markowskiego i szefa Wydziału Odznaczeń i Mianowań, p. Tadeusza Buczkowskiego. Szczególne słowa powitalne skierował do biorących udział pierwszy raz w zebraniu koła, przyjętych ostatnio do Związku, byłych żołnierzy zawodowych: kpt. w st. spocz. Krzysztofa Bieganowskiego, płk. Mirosława Czechyry, st. chor. sztab. w st. spocz. Romana Górala, ppłk. rez. Krzysztofa Lecha, płk. rez. Krzysztofa Sobczuka i płk. Grzegorza Wojnowskiego.

Czytaj więcej »

Kolejne przyjęcia w Kole nr 6 im. Żołnierzy 2. Armii WP przy DGW

Zebranie 13 listopada 2014 r. miało szczególny charakter. Na wstępie zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego dnia 1 listopada br. płk. dr. Mieczysława Walentego Respondka.
   W dalszej części prezes Koła przywitał gości - zastępców burmistrzów warszawskich: Dzielnicy Mokotów - pana Piotra Boresowicza i Dzielnicy Ochota - kol. Krzysztofa Kruka. Goście omówili problemy swoich dzielnic i zadania na przyszłość.
   W dalszej części na zebranie przybył wiceprzewodniczący Rady Warszawy - kol. Sebastian Wierzbicki. Zapoznał zebranych z pracą radnych swojego klubu i przedstawił najbardziej palące problemy Warszawy. Zaprezentował także swój program wyborczy na prezydenta Warszawy.
 

Czytaj więcej »

96. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Inowrocławiu

Członkowie Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu oraz członkowie Koła nr 14 przy 2. Inowrocławskim pułku inżynieryjnym wspólnie z młodzieżą szkolną Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej obchodzili 96. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
    Uroczystości odbyły się w dniu 10 listopada 2014 roku na terenie Gimnazjum nr 3, gdzie odbył się apel poświęcony  96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 

Czytaj więcej »

Upamiętniają Koszary w Gubinie

Stowarzyszenie Oficerów Piątych Dywizji „KRESOWIAK”, którego prezesem jest ostatni dowódca  5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesława Chrobrego płk dypl. rez. Lech Kamiński, upamiętnia byłe jednostki stacjonujące w garnizonie Gubin.
 

Czytaj więcej »

Sala Tradycji Koła nr 25 ZŻWP i Koła nr 5 SOMW RP przy Akademii Marynarki Wojennej otwarta!

Podczas ostatniego spotkania Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW odbyła się niecodzienna uroczystość, wieńcząca wysiłki władz Akademii Marynarki Wojennej i aktywu organizacji społecznych, zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych Uczelni, a zwłaszcza Zarządu Koła nr 25 ZŻWP. Oto w obecności licznie zebranych koleżanek i kolegów została otwarta Sala Tradycji Koła Nr 25 przy AMW, pełniąca jednocześnie funkcję Izby Pamięci  członków Koła.
 

Czytaj więcej »

Żołnierze i Weterani – wystawa w bibliotece

20 października 2014 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie została otwarta wystawa poświęcona żołnierzom ostródzkiego garnizonu, którzy pełnili służbę poza granicami kraju oraz na kursach organizowanych przez Armię Stanów Zjednoczonych.
 

Czytaj więcej »

Święto Związku w Kole nr 25 przy AMW

W świątecznym nastroju spotkali się w auli Akademii Marynarki Wojennej członkowie Koła nr 25 ZŻWP przy AMW. Było ono głównie poświęcone obchodom 33. rocznicy utworzenia naszego Związku. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Koła kol. kmdr Wacław Drobniewski, a wśród licznego grona uczestników można było zauważyć dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii pana kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, przewodniczącą Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska AMW panią Bożenę Kamińską oraz prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowego prezesa Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr. dr. inż. Ryszarda Czarnotę.
 

Czytaj więcej »

Nowy Prezes w Kole nr 4 w Redzikowie

13 maja 2014 roku w użyczonej sali zabaw budynku przedszkola odbyło się zebranie Koła nr 4 w Redzikowie. Było to zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym, dotyczącym statutowej działalności Koła.
 

Czytaj więcej »

IV Rajd Sapera

W sobotę 26 kwietnia 2014 roku Koło nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu wspólnie z Kołem nr 11 Stowarzyszenia Saperów Polskich przy 2 Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Inowrocławiu, zorganizowało IV Rajd Sapera, w którym uczestniczyli młodzież szkolna, turyści indywidualni oraz rowerowi.
    Celem rajdu było uczczenie Dnia Sapera, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, a także zorganizowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej.
 

Czytaj więcej »

Wielkanocne zebranie członków koła kadrowców

W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne w IX kadencji, walne zebranie członków koła Nr 29 w Warszawie. Prezes koła, kol. Stanisław Medyński powitał uczestników, ze szczególnym wyróżnieniem honorowych gości, którymi byli: zastępca dyrektora Departamentu Kadr - pan dr. Michał Korczak, szef Oddziału Kadr Wojsk Lądowych Departamentu Kadr – pan płk Bogdan Zarębiński, szef Służby Żywnościowej Dowództwa Garnizonu Warszawa - pan mjr Piotr Nitka oraz zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy – pan Zbigniew Pałasz. Specjalne słowa powitania skierował do nowych członków Związku: mjr. rez. Karola Lewandowskiego i ppłk. w st. spocz. Andrzeja Szymańskiego, którym uroczyście wręczył legitymacje i znaczki organizacyjne.
 

Czytaj więcej »