Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Wigilia w Kole nr 2 ZŻWP w Rzeszowie

Wigilia i zbliżające się Boże Narodzenie 2014, to był idealny moment do uroczystego spotkania się i podziękowania sobie wzajemnie za całoroczne zaangażowanie i dotychczasową bardzo bogatą i obfitująca w liczne zdarzenia, współpracę członków i sympatyków Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie.
    Była to również wyjątkowa okazja do podsumowania dotychczasowej pracy, której dokonał prezes Koła st. chor. sztab. Stanisław Łutczyn. Podsumowanie roku oraz składane z tej okazji podziękowania to także dalsze wzmocnienie więzi z członkami ZŻWP oraz z ich rodzinami oraz z instytucjami współpracującymi z Kołem.
 

Czytaj więcej »

Wigilijne podsumowanie działalności Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinie

W dniu 5 grudnia 2014 r., członkowie Koła nr 28 ZŻWP podsumowali na spotkaniu opłatkowym rok swojej działalności. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: p. Teresa Dera, Wójt Gminy Dobra, p. Rozalia Adamska, Sekretarz Urzędu Gminy Dobra, p. Małgorzata Pawliszak, Prezes Zarządu firmy „Seamor”, ppłk rez. Tadeusz Kosiński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Szczecinie oraz mjr rez. Robert Kopij, Kierownik Klubu 12 Dywizji Zmechanizowanej.
 

Czytaj więcej »

Walne zebranie sprawozdawcze w Kole kadrowców

W związku ze statutowym obowiązkiem przeprowadzenia, co roku walnego zebrania sprawozdawczego - zarząd koła nr 29 ZŻWP w Warszawie złożył na takim forum drugie w IX kadencji sprawozdanie z działalności rozliczając się z realizacji zadań, które ujęte zostały w uchwałach oraz rocznym i miesięcznych planach pracy. Otwierając zebranie prezes koła, kol. Stanisław Medyński, powitał uczestników ze szczególnym podkreśleniem obecności zaproszonych gości w osobach dyrektora Departamentu Kadr MON, p. gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego i jego zastępcy p. dr. Michała Korczaka oraz szefa Oddziału Doskonalenia Zawodowego i Służby poza Granicami Państwa, płk. Jarosława Markowskiego i szefa Wydziału Odznaczeń i Mianowań, p. Tadeusza Buczkowskiego. Szczególne słowa powitalne skierował do biorących udział pierwszy raz w zebraniu koła, przyjętych ostatnio do Związku, byłych żołnierzy zawodowych: kpt. w st. spocz. Krzysztofa Bieganowskiego, płk. Mirosława Czechyry, st. chor. sztab. w st. spocz. Romana Górala, ppłk. rez. Krzysztofa Lecha, płk. rez. Krzysztofa Sobczuka i płk. Grzegorza Wojnowskiego.

Czytaj więcej »

Kolejne przyjęcia w Kole nr 6 im. Żołnierzy 2. Armii WP przy DGW

Zebranie 13 listopada 2014 r. miało szczególny charakter. Na wstępie zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego dnia 1 listopada br. płk. dr. Mieczysława Walentego Respondka.
   W dalszej części prezes Koła przywitał gości - zastępców burmistrzów warszawskich: Dzielnicy Mokotów - pana Piotra Boresowicza i Dzielnicy Ochota - kol. Krzysztofa Kruka. Goście omówili problemy swoich dzielnic i zadania na przyszłość.
   W dalszej części na zebranie przybył wiceprzewodniczący Rady Warszawy - kol. Sebastian Wierzbicki. Zapoznał zebranych z pracą radnych swojego klubu i przedstawił najbardziej palące problemy Warszawy. Zaprezentował także swój program wyborczy na prezydenta Warszawy.
 

Czytaj więcej »

96. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Inowrocławiu

Członkowie Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu oraz członkowie Koła nr 14 przy 2. Inowrocławskim pułku inżynieryjnym wspólnie z młodzieżą szkolną Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej obchodzili 96. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
    Uroczystości odbyły się w dniu 10 listopada 2014 roku na terenie Gimnazjum nr 3, gdzie odbył się apel poświęcony  96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 

Czytaj więcej »

Upamiętniają Koszary w Gubinie

Stowarzyszenie Oficerów Piątych Dywizji „KRESOWIAK”, którego prezesem jest ostatni dowódca  5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesława Chrobrego płk dypl. rez. Lech Kamiński, upamiętnia byłe jednostki stacjonujące w garnizonie Gubin.
 

Czytaj więcej »

Sala Tradycji Koła nr 25 ZŻWP i Koła nr 5 SOMW RP przy Akademii Marynarki Wojennej otwarta!

Podczas ostatniego spotkania Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW odbyła się niecodzienna uroczystość, wieńcząca wysiłki władz Akademii Marynarki Wojennej i aktywu organizacji społecznych, zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych Uczelni, a zwłaszcza Zarządu Koła nr 25 ZŻWP. Oto w obecności licznie zebranych koleżanek i kolegów została otwarta Sala Tradycji Koła Nr 25 przy AMW, pełniąca jednocześnie funkcję Izby Pamięci  członków Koła.
 

Czytaj więcej »

Żołnierze i Weterani – wystawa w bibliotece

20 października 2014 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie została otwarta wystawa poświęcona żołnierzom ostródzkiego garnizonu, którzy pełnili służbę poza granicami kraju oraz na kursach organizowanych przez Armię Stanów Zjednoczonych.
 

Czytaj więcej »

Święto Związku w Kole nr 25 przy AMW

W świątecznym nastroju spotkali się w auli Akademii Marynarki Wojennej członkowie Koła nr 25 ZŻWP przy AMW. Było ono głównie poświęcone obchodom 33. rocznicy utworzenia naszego Związku. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Koła kol. kmdr Wacław Drobniewski, a wśród licznego grona uczestników można było zauważyć dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii pana kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, przewodniczącą Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Wojska AMW panią Bożenę Kamińską oraz prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowego prezesa Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr. dr. inż. Ryszarda Czarnotę.
 

Czytaj więcej »

Nowy Prezes w Kole nr 4 w Redzikowie

13 maja 2014 roku w użyczonej sali zabaw budynku przedszkola odbyło się zebranie Koła nr 4 w Redzikowie. Było to zebranie poświęcone sprawom organizacyjnym i bieżącym, dotyczącym statutowej działalności Koła.
 

Czytaj więcej »