Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Podwójny jubileusz u państwa CENTKOWSKICH

Wszystko miało się odbyć inaczej to znaczy bardziej oficjalnie, uroczyście z udziałem gości w Ratuszu, ale los postanowił plany popsuć i zweryfikować, dlatego  w dniu 25.03.2014 r. delegacja ZR w osobach: prezes ZR kol. Romuald Detmer, rzecznik prasowy ZR kol. Ryszard Ferdyn, organizator opieki paliatywnej ZR kol. Teofil Przysowa  oraz wiceprezes zarządu koła nr 3 „niebieskie berety” kol. Adam Żurawski odwiedzili w domu państwo Centkowskich z okazji dwóch jubileuszy.
 

Czytaj więcej »

Wystawa o „Czerwonych Koszarach”

27 lutego 2014 r. w sali wystaw czasowych Muzeum w Ostródzie otwarto wystawę pt. „Czerwone Koszary. Od 6 Szkolnego Pułku Samochodowego do 2 Ośrodka Szkolenia Kierowców”.
 

Czytaj więcej »

XII Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

Dnia 22 lutego 2014 roku po raz dwunasty Zarząd Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu współorganizował razem z Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Rojewie, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 koło w Inowrocławiu oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Inowrocławiu XII Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego celem uczczenia pamięci bohaterstwa uczestników Powstania Wielkopolskiego w jego 95 rocznicę.
 

Czytaj więcej »

Żołnierskie Spotkanie Noworoczne w Ostródzie

Członkowie Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podsumowali rok swojego działania. W 2013 roku zrealizowali ponad 40 przedsięwzięć, były to spotkania organizacyjne, pikniki rodzinne, zawody strzeleckie, udział w targach, w uroczystościach państwowych, ale także w akcjach charytatywnych takich jak pomoc dla dzieci z polskiej szkoły w Słonimiu czy udział w akcji „Szlachetna Paczka”.
 

Czytaj więcej »

Wystawa i zebranie Koła nr 28 ZŻWP w Szczecinie

Zgodnie z harmonogramem pracy Koła nr 28 ZŻWP w dniu 14 lutego 2014 r., odbyło się zebranie poświęcone sprawom statutowym i bieżącym z życia środowiska.
   Jednocześnie członkowie Koła zapoznali się z wystawą okolicznościową pt. „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK w akcji „Burza”. Prelegentem i jednocześnie autorem tej wystawy był Mirosław Borowski, członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, który zorganizował już ponad czterysta wystaw o różnej tematyce. Na koniec tej interesującej prelekcji podziękowano jej autorowi oklaskami i wpisem do księgi pamiątkowej złożonym przez Prezesa Koła nr 28 kol. Przemysława Jaskułę.
 

Czytaj więcej »

Spotkanie sprawozdawcze w Kole nr 25 przy AMW

Zgodnie z harmonogramem, 13 lutego 2014 roku w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się spotkanie sprawozdawcze za 2013 rok członkiń i członków Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy AMW. W zebraniu, prowadzonym przez prezesa Zarządu Koła kol. kmdr. Wacława Drobniewskiego, oprócz licznego grona uczestników, udział wziął również prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr dr inż. Ryszard Czarnota.
 

Czytaj więcej »

Zebranie w duchu wspólnego działania

Jednym z najbardziej aktywnych kół w pomorskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest Koło nr 34 w Starogardzie Gdańskim, gdzie prezesem Zarządu jest kol. ppłk Czesław Kosianowicz. Wprawdzie, Koło nie jest najliczniejszym ogniwem Związku na terenie województwa pomorskiego, ale mimo tego stanowi bardzo istotny element nie tylko starogardzkiego życia społecznego i publicznego. Koło legitymuje się szczególnymi zasługami w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji patriotycznych narodu i Wojska Polskiego, popularyzacji problematyki proobronnej i społecznikowskiego działania. Obchody doniosłych rocznic, działalność edukacyjna wśród młodzieży szkolnej, przedsięwzięcia integracyjne – to tylko niektóre z bogatego katalogu form aktywności społecznej Koła.

Czytaj więcej »

Policjantki w Kole nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 20 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków i sympatyków Koła. Celem spotkania było zapoznanie członków Koła z Planem zasadniczych przedsięwzięć na 2014 rok oraz spotkanie z policjantkami Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 

Czytaj więcej »

XVI Nocny Marsz Szlakiem Powstania Wielkopolskiego na Kujawach Zachodnich

W dniu 18 stycznia 2014 roku Koło nr 7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu było współorganizatorem XVI Nocnego Marszu Szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Marsz rozpoczął się zapaleniem zniczy przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przez delegację uczestników.
 

Czytaj więcej »

Wiarus służby nie kończy…

W dniu 15 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 salę stołówki Dowództwa Garnizonu Stołecznego przy ul. Filtrowej, wypełniło kilkadziesiąt osób zrzeszonych w Kole nr 29 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przy Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.
   To kolejne już spotkanie członków Koła - zorganizowano tym razem, jako wigilijno – noworoczne – zgromadziło wielu weteranów i rezerwistów, pełniących niegdyś służbę wojskową - w większości przypadków – w Departamencie Kadr MON. Obecni byli także byli żołnierze innych rodzajów broni i służb.
 

Czytaj więcej »