Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 4 listopada 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła nr 7 w Inowrocławiu.
    Zebranie odbyło się w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Spotkanie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Pana Pawła Błaszaka.

Czytaj więcej »

W lubelskiej „12” już po wyborach

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w lubelskim Kole nr 12 im. 2 Armii Wojska Polskiego w dniu 20 października 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborze. O fakcie zwołania zebrania, poinformowano z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie oraz wszystkich członków naszego Koła. Do zawiadomień o zwołaniu zebrania dołączono proponowany porządek obrad.
     Dzięki uprzejmości i doskonałej współpracy z kolegami z Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Lublinie, nasze spotkanie mogło się odbyć w ich siedzibie. Składamy tą drogą serdeczne podziękowania dla prezesów Zarządu Okręgowego ZIW Mieczysława Dziedzica i Kazimierza Olszewskiego za okazaną pomoc oraz dla Pani Katarzyny Maliszewskiej, która wspierała nas logistycznie podczas zebrania.

Czytaj więcej »

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZŻWP im. 31 brt w Poznaniu

W dniu 14 października 2016 r. - w przededniu kolejnej rocznicy powstania WRT (15 października 1950 r.) w Kole ZŻWP im. 31 brt w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Pieśń Związkowa poprzedziła obrady najwyższego gremium Koła. Otworzył je Prezes Koła - mjr Lucjan Maćczak, który powitał przybyłych członków zapraszając do Prezydium: członka ZG ZŻWP, a jednocześnie wiceprezesa WZW ZŻWP ppłk. Henryka Kanię i wiceprezesa WZW ZŻWP ppłk. Stanisława Klimczyńskiego.

Czytaj więcej »

73. rocznica bitwy pod Lenino i spotkanie Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile

Dwa dni po 73. rocznicy bitwy pod Lenino, dnia 14 października 2016 r. w pomieszczeniu organizacji pozarządowych na dworcu PKP w Pile odbyło się spotkanie koleżeńskie Koła nr 6. Na początku prezes koła płk Zenon Artowicz przywitał prezesa ZR ZŻWP mjr. Zygmunta Jelińskiego oraz przybyłych kolegów.

Czytaj więcej »

Zebranie członków Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu w siedzibie LGD

3 października 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia, odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków  koła nr 7 Związku Żołnierzy WP w Inowrocławiu.
    Przybyłych na zebranie uczestników powitali: Prezes Koła nr 7 ZŻWP - Lech Murawski oraz Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław - Aleksandra Hopcia-Dolińska.

Czytaj więcej »

Ciekawa propozycja dla Kół ZŻWP

Koło ZŻWP nr 28 ze Szczecina w swoim planie pracy posiada różne formy działalności. Imprezą która otrzymała zielone światło to organizowane dwa razy w roku zawody wędkarskie: o Puchar Wójta Gminy Dobra i Puchar Prezesa SEAMOR Sp. z o.o. Szczecin.
    23 września 2016 roku na stawie wędkarskim w Dołujach odbyły się zawody o Puchar Prezesa SEAMOR, które w programie zawierały łowienie ryb oraz wspólne grillowanie.

Czytaj więcej »

Zebranie członków Koła nr 7 ZŻWP z Inowrocławia oraz przygoda z ekologią w firmie Plast-Mar w Balczewie

W dniu 28 czerwca 2016 r. zarząd koła nr 7 ZŻWP z Inowrocławia wspólnie z firmą Plast-Mar, zajmującą się recyklingiem tworzyw sztucznych, zorganizowali spotkanie ekologiczne dla członków i sympatyków ZŻWP w siedzibie firmy w miejscowości Balczewo koło Inowrocławia. Teren zakładu otacza las, w którym usytuowane są dwa rezerwaty przyrody oraz edukacyjna ścieżka przyrodniczo leśna „Balczewo - Rejna”.

Czytaj więcej »

Uroczysta akademia z okazji XXXV-lecia istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gołdapi

17 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji XXXV-lecia istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Gołdapi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, który objął imprezę Patronatem Honorowym, Starosta Andrzej Ciołek - reprezentowany przez Sekretarza Powiatu Marka Mirosa, Dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk Witold Kałamarz - reprezentowany przez mjr. Grzegorza Łapińskiego

Czytaj więcej »

Sztandar dla Koła ZŻWP w Witkowie, na Jubileusz 35-lecia powstania Koła

17 czerwca 2016 r., teraz już płk rez. Czesław Dykszak, ponownie prowadził uroczystość wręczenia sztandaru dla swojego Koła ZŻWP w Witkowie, ale w jakże zmienionych warunkach, niestety bez: sztandarów jednostek wojskowych garnizonu, kompanii honorowej, młodszych kolegów oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy zawodowych WP. Jest to skutek rozwiązania porozumienia między MON, a ZŻWP od 5 lutego 2016 r. o czym mówił z nieukrywanym żalem prowadzący ceremonię.
     Uroczystość wręczenia sztandaru, zbiegła się z Jubileuszem 35-lecia powstania Koła ZŻWP w Witkowie. Imprezę zapoczątkowało wysłuchanie i odśpiewanie hymnu państwowego, następnie prezes koła ppłk rez. Jan Nowak powitał wiceprezesa WZW w Poznaniu, członka ZG ZŻWP ppłk. w st. spocz. Henryka Kanię, prezesa WZW płk. rez. dr. Zygmunta Maciejnego, przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, prezesów współpracujących z kołem firm, delegacje zaprzyjaźnionych kół i członków koła z Witkowa.
 

Czytaj więcej »

Obchody 35-lecia ZŻWP w Wieluniu

W dniu 16 czerwca 2016 r. Koło ZŻWP w Wieluniu zainaugurowało obchody 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na terenie byłego woj. sieradzkiego z udziałem  starosty powiatu wieluńskiego pana Andrzeja Stępnia, sekretarza miasta Wielunia panią Magdaleną Majkowską, prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk. Janusza Marciniaka i wiceprezesa ZR ZŻWP ppłk. Mariana Frajtaka.
 

Czytaj więcej »