Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Kole nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu

Tradycyjnie z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017, Zarząd Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu w dniu 17 grudnia 2016 roku zorganizował świąteczno-noworoczne spotkanie, goszcząc na nim członków Koła, sympatyków, przedstawicieli samorządu, oraz organizacji współpracujących z Kołem.
    W spotkaniu ponadto uczestniczyli: Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia, Krystyna Wysocka - Przewodnicząca Rady Gminy Inowrocław, płk w st. spocz. Zbigniew Woźnicki - Prezes Stowarzyszenia Lotnictwa Wojskowego Oddział Inowrocław oraz ks. dr płk Tomasz Skupień Proboszcz Parafii Wojskowej w Inowrocławiu, który zadbał o oprawę duchową spotkania.

Czytaj więcej »

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole nr 2 ZŻWP w Przemyślu

Jesień 2016 to okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych kołach naszego Związku. Koło Nr 2 zaplanowało swoje zebranie w dniu 22 listopada 2016 roku w hotelu Accademia korzystając z gościnności tego hotelu.

Czytaj więcej »

Obchody Święta Niepodległości przez członków Koła Nr 7 w Inowrocławiu

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w gmachu Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, członkowie Koła nr 7 i 14 ZŻWP wspólnie z młodzieżą szkolną z Gimnazjum nr 3, obchodzili Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
    Uroczystości odbyły się na terenie Gimnazjum, gdzie odbył się Apel poświęcony 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  
   Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Miasta Inowrocławia, przedstawiciele jednostek wojskowych, członkowie ZŻWP z Bydgoszczy, członkowie Koła 7 i 14, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele PSP, Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”, Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciele mediów.

Czytaj więcej »

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 4 listopada 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła nr 7 w Inowrocławiu.
    Zebranie odbyło się w pomieszczeniach Gimnazjum nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Spotkanie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Pana Pawła Błaszaka.

Czytaj więcej »

W lubelskiej „12” już po wyborach

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w lubelskim Kole nr 12 im. 2 Armii Wojska Polskiego w dniu 20 października 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborze. O fakcie zwołania zebrania, poinformowano z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie oraz wszystkich członków naszego Koła. Do zawiadomień o zwołaniu zebrania dołączono proponowany porządek obrad.
     Dzięki uprzejmości i doskonałej współpracy z kolegami z Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Lublinie, nasze spotkanie mogło się odbyć w ich siedzibie. Składamy tą drogą serdeczne podziękowania dla prezesów Zarządu Okręgowego ZIW Mieczysława Dziedzica i Kazimierza Olszewskiego za okazaną pomoc oraz dla Pani Katarzyny Maliszewskiej, która wspierała nas logistycznie podczas zebrania.

Czytaj więcej »

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZŻWP im. 31 brt w Poznaniu

W dniu 14 października 2016 r. - w przededniu kolejnej rocznicy powstania WRT (15 października 1950 r.) w Kole ZŻWP im. 31 brt w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Pieśń Związkowa poprzedziła obrady najwyższego gremium Koła. Otworzył je Prezes Koła - mjr Lucjan Maćczak, który powitał przybyłych członków zapraszając do Prezydium: członka ZG ZŻWP, a jednocześnie wiceprezesa WZW ZŻWP ppłk. Henryka Kanię i wiceprezesa WZW ZŻWP ppłk. Stanisława Klimczyńskiego.

Czytaj więcej »

73. rocznica bitwy pod Lenino i spotkanie Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile

Dwa dni po 73. rocznicy bitwy pod Lenino, dnia 14 października 2016 r. w pomieszczeniu organizacji pozarządowych na dworcu PKP w Pile odbyło się spotkanie koleżeńskie Koła nr 6. Na początku prezes koła płk Zenon Artowicz przywitał prezesa ZR ZŻWP mjr. Zygmunta Jelińskiego oraz przybyłych kolegów.

Czytaj więcej »

Zebranie członków Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu w siedzibie LGD

3 października 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia, odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków  koła nr 7 Związku Żołnierzy WP w Inowrocławiu.
    Przybyłych na zebranie uczestników powitali: Prezes Koła nr 7 ZŻWP - Lech Murawski oraz Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław - Aleksandra Hopcia-Dolińska.

Czytaj więcej »

Ciekawa propozycja dla Kół ZŻWP

Koło ZŻWP nr 28 ze Szczecina w swoim planie pracy posiada różne formy działalności. Imprezą która otrzymała zielone światło to organizowane dwa razy w roku zawody wędkarskie: o Puchar Wójta Gminy Dobra i Puchar Prezesa SEAMOR Sp. z o.o. Szczecin.
    23 września 2016 roku na stawie wędkarskim w Dołujach odbyły się zawody o Puchar Prezesa SEAMOR, które w programie zawierały łowienie ryb oraz wspólne grillowanie.

Czytaj więcej »

Zebranie członków Koła nr 7 ZŻWP z Inowrocławia oraz przygoda z ekologią w firmie Plast-Mar w Balczewie

W dniu 28 czerwca 2016 r. zarząd koła nr 7 ZŻWP z Inowrocławia wspólnie z firmą Plast-Mar, zajmującą się recyklingiem tworzyw sztucznych, zorganizowali spotkanie ekologiczne dla członków i sympatyków ZŻWP w siedzibie firmy w miejscowości Balczewo koło Inowrocławia. Teren zakładu otacza las, w którym usytuowane są dwa rezerwaty przyrody oraz edukacyjna ścieżka przyrodniczo leśna „Balczewo - Rejna”.

Czytaj więcej »