Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Obchody święta Związku w AMW

Z okazji Święta Związku i 34. rocznicy jego powstania 18 czerwca 2015 r. w auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła 25 przy AMW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prowadził je wiceprezes Zarządu Koła kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski, a w gronie zaproszonych gości była posłanka na Sejm RP, członkini Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pani Krystyna Kłosin, rektor-komendant AMW pan kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i jego zastępca, prorektor ds. wojskowych  AMW pan kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski oraz prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kol. kmdr dr Ryszard Czarnota.
 

Czytaj więcej »

F-16 poznane z bliska i z daleka

Zarząd Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu zorganizował wycieczkę do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Naszym głównym celem było obejrzenie F-16 z bliska, jak również w locie. W wycieczce udział wzięli członkowie Koła nr 7, 14, sympatycy Związku oraz członkowie Stowarzyszenia Lotnictwa Wojskowego Oddział Kujawy.
 

Czytaj więcej »

Święto ZŻWP w Gołdapi

15 czerwca 2015 r. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził 34 rocznicę powstania. Z tej okazji 19 czerwca 2015 r. członkowie ZŻWP w Gołdapi zorganizowali swoje obchody tego święta.

Czytaj więcej »

III Integracyjny Piknik Strzelecki Kół nr 1 i 2 im. ppłk. Stanisława Kępczyńskiego

9 czerwca 2015 roku zgodnie z zapoczątkowanym przez śp. ppłk. Stanisława Kępczyńskiego prezesi Kół nr 1 i 2 ppłk Henryk Bosacki i st. chor. sztab. Marian Baran zorganizowali III Integracyjny Piknik Strzelecki, który od ubiegłego roku nosi imię pomysłodawcy tego pikniku Stanisława Kępczyńskiego.

 

Czytaj więcej »

,,Mamy już 5 lat’’

Żeńskie Koło nr 4 Związku żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie działa od 6 marca 2010 roku. O jego powstaniu donosił wtedy „Głos Weterana i Rezerwisty” piórem Pani płk pil. Bronisławy Dudek - współzałożycielki Koła.
    Ostatnie kwietniowe spotkanie miało więc uroczysty charakter podsumowano na nim minione 5 lat działalności Koła.

Czytaj więcej »

Członkowie koła ZŻWP w Gołdapi w Warszawie

20 kwietnia 2015 r. na mocy porozumienia z 15 Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym członkowie koła ZŻWP w Gołdapi wzięli udział w wycieczce do Warszawy.

 

Czytaj więcej »

Zebrania noworoczne w kole nr 9 w Czarnem i nr 11 w Człuchowie

Bardzo ważne i godne do naśladowania  odbyły się 30 stycznia 2015 r. zebrania noworoczne w kołach nr 9 i 11, w Czarnem o godz. 16.00 a w Człuchowie o godz. 18.00.
 

Czytaj więcej »

Koło nr 7 w Wejherowie nie ulegnie samorozwiązaniu!

Na przełomie stycznia i lutego 2015 r. Pomorski Zarząd Wojewódzki ZZWP otrzymał dramatyczną wiadomość, że jedno z najstarszych i najbardziej aktywnych kół ZŻWP w województwie pomorskim, tj. koło nr 7 w Wejherowie może ulec samorozwiązaniu.  Powodem tego zagrożenia było odejście na wieczną wachtę długoletniego prezesa Zarządu Koła kol. kmdr. por. Józefa Holaka oraz powściągliwość członków do objęcia „schedy” po cenionym działaczu Związku. Rzecz była o tyle ważna, że mimo rozlicznych trudności (kto ich nie ma?), Koło pracowało dotychczas bardzo aktywnie i z dużymi efektami. Nadto, zasadniczym zmianom strukturalnym uległa jednostka macierzysta, tj. rozformowano Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, w miejsce, której powstał 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy i batalion łączności, co stwarzało szanse na podjęcie bardziej owocnej współpracy z nowym komendantem i kierownictwem jednostki.
 

Czytaj więcej »

Reaktywacja i przegrupowanie Koła nr 7 w pełni się powiodło

Od dwóch lat działalność statutowa koła nr 7 była bardzo nie wydolna, a raczej ulegała rozpadowi doszło do takiego stanu, że na dzień 31 grudnia 2014 r. w Kole ewidencyjnie było 7 członków, a praktycznie tylko 3.
     Zarząd Rejonowy zaczął się bardzo zastanawiać gdzie przyczyna? Czyja wina? I do źródła doszliśmy, a mianowicie główną przyczyną tego stanu rzeczy było kompletnie brak współpracy w relacji prezes i zarząd koła, a kierownik Klubu Wojskowego w Siemirowicach. Doszło do takiego stanu rzeczy, a mianowicie członkowie koła podjęli taką decyzję, że do Klubu nie wejdą, bo kierownik Klubu traktuje ich jak intruzów, nie ma dla nich miejsca, a zarząd nie może uzyskać nawet jednej szuflady, aby przechować tam dokumenty koła. Główne kuriozum jest to, że kierownikiem Klubu jest były żołnierz zawodowy w stopniu kompletnego pułkownika dyplomowanego i jeszcze jedno stopień pułkownika otrzymał dzięki Związkowi.
 

Czytaj więcej »

Spotkanie (nie tylko) sprawozdawcze w Kole nr 25 przy AMW

Niecodzienny porządek miało doroczne zebranie sprawozdawcze Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Akademii Marynarki Wojennej, jakie miało miejsce 12 lutego br. w Sali Senatu im. kontradmirała dr. Witolda Glińskiego. Prowadził je prezes Zarządu kol. kmdr Wacław Drobniewski. Pierwsza część spotkania miała charakter bardziej podniosły, związany z pożegnaniem przez członków Koła wieloletniego, troskliwego patrona organizacji, którym niewątpliwie był odchodzący na zasłużoną emeryturę wojskową rektor - komendant AMW pan kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz.
 

Czytaj więcej »