Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Związek na co dzień

Uroczysta akademia z okazji XXXV-lecia istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gołdapi

17 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji XXXV-lecia istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Gołdapi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, który objął imprezę Patronatem Honorowym, Starosta Andrzej Ciołek - reprezentowany przez Sekretarza Powiatu Marka Mirosa, Dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk Witold Kałamarz - reprezentowany przez mjr. Grzegorza Łapińskiego

Czytaj więcej »

Sztandar dla Koła ZŻWP w Witkowie, na Jubileusz 35-lecia powstania Koła

17 czerwca 2016 r., teraz już płk rez. Czesław Dykszak, ponownie prowadził uroczystość wręczenia sztandaru dla swojego Koła ZŻWP w Witkowie, ale w jakże zmienionych warunkach, niestety bez: sztandarów jednostek wojskowych garnizonu, kompanii honorowej, młodszych kolegów oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy zawodowych WP. Jest to skutek rozwiązania porozumienia między MON, a ZŻWP od 5 lutego 2016 r. o czym mówił z nieukrywanym żalem prowadzący ceremonię.
     Uroczystość wręczenia sztandaru, zbiegła się z Jubileuszem 35-lecia powstania Koła ZŻWP w Witkowie. Imprezę zapoczątkowało wysłuchanie i odśpiewanie hymnu państwowego, następnie prezes koła ppłk rez. Jan Nowak powitał wiceprezesa WZW w Poznaniu, członka ZG ZŻWP ppłk. w st. spocz. Henryka Kanię, prezesa WZW płk. rez. dr. Zygmunta Maciejnego, przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, prezesów współpracujących z kołem firm, delegacje zaprzyjaźnionych kół i członków koła z Witkowa.
 

Czytaj więcej »

Obchody 35-lecia ZŻWP w Wieluniu

W dniu 16 czerwca 2016 r. Koło ZŻWP w Wieluniu zainaugurowało obchody 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na terenie byłego woj. sieradzkiego z udziałem  starosty powiatu wieluńskiego pana Andrzeja Stępnia, sekretarza miasta Wielunia panią Magdaleną Majkowską, prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk. Janusza Marciniaka i wiceprezesa ZR ZŻWP ppłk. Mariana Frajtaka.
 

Czytaj więcej »

Nadanie sztandaru dla Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki

14 i 15 czerwca 2016 r., były dniami szczególnymi dla Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla naszego koła. Wiązało się to z obchodami 35-lecia Organizacji Mazowieckiej. Uroczystości miały charakter szczególny, bowiem oprócz naszego koła sztandary otrzymywały Mazowiecki Zarząd Wojewódzki oraz Koło nr 23. Był to chyba pierwszy taki przypadek w 35-letniej historii Związku.
 

Czytaj więcej »

Uroczyste zebranie członków Koła nr 5 ZŻWP w Międzyrzeczu z okazji Jubileuszu 35-lecia Związku

11 czerwca 2016 r. w restauracji „Duet” Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku odbyło się uroczyste zebranie członków Koła nr 5 ZŻWP w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) z okazji Jubileuszu 35-lecia Związku. W zebraniu brały udział także małżonki członków Koła. Lubuski Zarząd Wojewódzki reprezentował sekretarz Zarządu kpt. Andrzej Pawlak, który w imieniu prezesa Zarządu wyróżnił dyplomem uznania aktualnego prezesa Koła mjr. Zdzisława Kościa oraz poprzedniego mjr. Henryka Misiarza.
 

Czytaj więcej »

Debrzno - Spotkanie po latach

W dniu 28 maja 2016 r., tuż przed rozpoczynającym się latem Koło nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Debrznie zorganizowało spotkanie byłych żołnierzy jednostek dyslokowanych w okresie powojennym w garnizonie Debrzno. Spotkanie to połączono z uroczystością oficjalnego otwarcia przygotowywanego i zbudowanego rękami kolegów z Koła nr 8, przy wsparciu sił i środków władz samorządowych miasta Debrzno, Placu Lotników Polskich. Należy ocenić, że na spotkanie przybyło około 250 byłych żołnierzy i członków ich rodzin, niektórzy z dość odległych garnizonów.
 

Czytaj więcej »

Narodowy Dzień Zwycięstwa w Gołdapi

8 maja 2016 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Delegacja gołdapskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą pamięci oraz pomnikiem Niepodległości oddała hołd poległym i wszystkim, którzy walczyli w czasie II wojny światowej.
 

Czytaj więcej »

Koło nr 25 ZŻWP w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

Kolejne, planowe spotkanie członków Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego miało miejsce w gościnnych podwojach Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie prowadził prezes zarządu Koła, kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski. Otwierając obrady, powitał licznie zgromadzone grono członkiń i członków Koła oraz obecnego na zebraniu prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku (zarazem honorowego prezesa Koła) kol. kmdr. dr. Ryszarda Czarnotę.

Czytaj więcej »

35-lecie powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu

Obchody 35-lecia powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu obchodzono w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

 

Czytaj więcej »

Nocny rajd z okazji 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

XVIII edycja nocnego rajdu szlakiem Powstania Wielkopolskiego przeszła już do historii. 150 uczestników poznało ważną część lokalnej historii, przy okazji zdobywając punkty do odznaki turystycznej, uczestnicząc w konkursach i zabawach.
 

Czytaj więcej »