Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

7 listopada 2022 r. w głównej sali Sejmu RP odbyła się VIII sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W tym jakże ważnym wydarzeniu uczestniczyło kilkuset uczestników z całego kraju, w tym także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

    Sesję otworzyła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która przypomniała że w Polsce żyje obecnie ponad 9 mln seniorów, a ostatnie 2 lata to okres ciężkich doświadczeń spowodowanych pandemią, a następnie wojną na Ukrainie.
    - Jesteśmy uczestnikami wielkiego wydarzenia, a miejsce w którym się odbywa ma dla polskich seniorów wymiar wielce symboliczny. Świadczy o szacunku, roli seniorów w społeczeństwie - powiedziała witając delegatów przewodnicząca prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz.
   W obradach licznie uczestniczyli przedstawiciele środowisk seniorskich, w tym także przedstawiciele służb mundurowych z całego kraju.
   Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: płk Marek Bielec, płk Henryk Budzyński, płk Stanisław Kalski oraz płk Miłosz Biały.
    Regionalne delegatury OPS także były reprezentowane przez naszą koleżankę i kolegów: kmdr Bożena Szubińska, płk Grzegorz Andrzej Niski, ppłk Janusz Marciniak oraz kmdr Roman Augustyniak.
    To już jest IV kadencja powołanego do życia w 2015 roku Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Podczas obrad przedstawione zostało sprawozdanie z działalności poprzedniej kadencji, a także dokonano wyboru siedmioosobowego Prezydium OPS IV kadencji.
    Miło nam donieść, że w skład prezydium został wybrany przedstawiciel naszego mundurowego środowiska - Zdzisław Czarnecki, były Przewodniczący Federacji Służb Mundurowych RP.   
     Delegaci przyjęli również Deklarację Programową VIII sesji OPS.
     IV kadencja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów OPS będzie trwała do 2025 r.

Miłosz BIAŁY

 

« Powrót do listy