Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Lubelskie obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2023 roku przypada 160 rocznica wybuchu „Powstania Styczniowego”.  Było to największe polskie powstanie narodowe, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.
    Na zaproszenie organizatorów w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Koła nr 12 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kol. Marek Gąszczyk oraz kol. Kazimierz Olszewski.

    Lubelskie obchody rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach upamiętniających powstańców styczniowych. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych przy ul. generała Mariana Langiewicza oraz pod Grobowcem Powstańców Styczniowych na cmentarzu przy ul. Lipowej. Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w kościele pw. św. Piotra i Pawła w intencji poległych, pomordowanych, zesłanych na Sybir, represjonowanych i zmarłych Powstańców Styczniowych.
    Główna część uroczystości odbyła się na Placu Litewskim. Po przeglądzie pododdziałów przez dowódcę Garnizonu Lublin wz. ppłk. Mariusza Wybrańca i powitaniu uczestników uroczystości, Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała hymn państwowy oraz została podniesiona flaga państwowa na maszt. Kolejnym punktem uroczystości było okolicznościowe przemówienie Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki. Następnie odbył się apel pamięci. Kompania honorowa oddała salwę honorową. Delegacje złożyły kwiaty na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza oddając hołd uczestnikom styczniowego zrywu. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowej 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. Franciszka Kleeberga.

Autor: Andrzej DZIURKOWSKI
Zdjęcia: Ryszard MISIASZEK

 

« Powrót do listy