Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Kole nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 17 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków koła nr 7. Spotkanie rozpoczął Prezes kol. Lech Murawski, który serdecznie przywitał wszystkich członków, sympatyków koła oraz zaproszonych gości, którzy przybyli na naszą skromną uroczystość w osobach:
    - Posła na Sejm RP Magdalenę Łośko;
  - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską;
   - Wiceprezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Gerarda  Przewoskiego;
    - Członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego Włodzimierza Figasa;
    - Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę;
   - Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciecha Piniewskiego;
   - Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasza Marcinkowskiego;
   - Kapelana Garnizonu Inowrocław księdza mjr. Władysława Włodarczyka;
 - Prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Oddział Kujawy Zbigniewa Woźnickiego;
  - Prezesa Koła nr 14 Janusza Sosińskiego;
  - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Pułku artylerii lekkiej Pawła Błaszaka;
  - Sołtysa Sołectwa Jacewo Krystynę Wysocką.

    W czasie wystąpienia Prezes życzył nam wszystkim, aby Wigilia była chwilą wytchnienia od codziennych problemów, by przepełniona była spokojem i radością ze spotkania z bliskimi naszym sercom. By rok 2023 upłynął w zdrowiu i radości, by nigdy nie zabrakło nam zapału w  społecznym działaniu na rzecz integracji naszego środowiska.
    Błogosławieństwa dla zgromadzonych oraz ich rodzin życzył kapelan garnizonu Inowrocław ks. Władysław Włodarczyk, który zgodnie z tradycją wigilijną odczytał słowa ewangelii dotyczącą narodzin Jezusa Chrystusa po czym zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Dalsza część spotkania upłynęła na spożyciu tradycyjnej kolacji i rozmowach z najbliższymi kolegami.

Andrzej DARGACZ
Mieczysław  KAMIŃSKI - zdjęcia

 

« Powrót do listy