Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Kwiaty w Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2022 r., w Święto Wojska Polskiego w imieniu mieszkańców Lęborka władze samorządowe miasta i powiatu z burmistrzem Witoldem Namyślakiem na czele złożyły wiązankę kwiatów pod Obeliskiem Niepodległości. Uroczystości towarzyszyła warta honorowa i delegacja 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego, a także delegacje organizacji wojskowych, partii politycznych, radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy oraz mieszkańcy. Nasze Koło reprezentowali: Prezes Andrzej Dyktyński, Ewa Soboń, Bronisław Wdowiak, Bogumił Buczek, Zbigniew Damaszek, Aniela i Józef Sycha.
    Po złożeniu kwiatów w Kościele Garnizonowym na terenie jednostki wojskowej Ks. por. Łukasz Siedlecki z udziałem dowódcy i władz Lęborka odprawił mszę św. z okazji Święta Wojska Polskiego.
    Z tej okazji również Prezes naszego Koła Andrzej Dyktyński wraz z kolegami: Bronisławem Wdowiakiem, Bogumiłem Buczkiem i Zbigniewem Damaszkiem odwiedzili w Domu Seniora „Magnolia” w Lęborku naszego kolegę - seniora Eugeniusza Kujawę. Były życzenia, kwiaty i skromny poczęstunek. 91- letni Eugeniusz był bardzo wzruszony.

 

« Powrót do listy