Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Nowy członek olsztyńskiego Koła nr 19

W niezwykle malowniczym miejscu odbyło się pod koniec czerwca zebranie Koła nr 19 w Olsztynie. Udostępnił je w Centrum Aktywizacji Społecznej wsi Łęgajny nad Jeziorem Linowskim mjr Andrzej Turek, jednocześnie sołtys tej podolsztyńskiej miejscowości, organizator i gospodarz spotkania.
    Głównym punktem zebrania było przyjęcie nowego członka  oraz wręczenie wyróżnień kilku zasłużonym kolegom. W szeregi ZŻWP wstąpił kpt. w st. spocz. Cyprian Czerwiński. Legitymację oraz znaczek organizacyjny wręczył mu prezes Koła nr 19 kpt. w st. spocz. Mieczysław Tomaszewski.

    Nowy kolega jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojska Zmechanizowanych we Wrocławiu (r. 1980). Od 1991 r. jest rencistą wojskowym, ale nie spoczywał na laurach, lecz zdobywał dodatkowe wykształcenie (m.in. pedagogiczne i prawne) i pracował w różnych instytucjach cywilnych.
    Puchar w podziękowaniu za 20-letnią aktywność i solidne pełnienie funkcji skarbnika z rąk prezesa Mieczysława Tomaszewskiego otrzymał st. chor. w st. spocz. Karol Wiecheć, natomiast puchar z okazji 85. urodzin i książkę - chor. w st. spocz. Eugeniusz Pawłowski. Z kolei prezes Koła został wyróżniony Złotym Krzyżem ZŻWP, który wręczył mu sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ppłk w st. spocz. Wawrzyniec Józefowski. Podobne wyróżnienie czeka też na kol. chor. w st. spocz. Zbigniewa Rakowskiego, który na spotkanie nie mógł przybyć z powodu pogorszenia się zdrowia.
     Wzruszającym powitaniom i wymianie aktualnych informacji o kolegach, zdrowiu i rodzinie trudno było się oprzeć, zwłaszcza że kol. Andrzej Turek przygotował bogate menu. Wspomnienia z lat służby w WP przywołała obecność gościa specjalnego płk. w st. spocz. Tadeusza Łopato, ostatniego dowódcy dawnego olsztyńskiego pułku WOW nr 2839, w którym służyło wielu członków Koła nr 19. W czerwcu przypadało święto tej jednostki o nazwie 14 Mazurski Pułk Ochrony, po reorganizacji w 1992 r. jako Pułk Ochrony Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA.

Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy