Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

41 LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Z uzasadnioną zwłoką (pandemia) krakowskie Koło nr 22 (podhalańczyków) Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało w dniu 28 maja 2022 r. uroczyste zebranie podsumowujące 41-lat działalności na rzecz emerytów, rencistów, rezerwistów i szeroko pojętego środowiska rodzin wojskowych.
    Minione lata, szczególnie ostatnie dwie kadencje, obfitowały we współpracę ze środowiskami samorządowymi. Obecnie najlepiej nam się układa współpraca z władzami miasta Krakowa i niektórymi gminami jak np. Miasto i Gmina Myślenice czy Gmina i Miasto Dobczyce. Od wielu lat mamy przyjacielską współpracę ze środowiskami cywilnymi jak np. z Krakowską Kongregacją Kupiecką czy Krakowskim Bractwem Kurkowym.
    Na „popandemicznym” zebraniu z radością gościliśmy przedstawiciela miasta Zastępcę Prezydenta Krakowa Jerzego Muzyka, Prezesa Małopolskiego Zarządu ZŻWP kol. ppłk. rez. Marka Kołacza i wdowę po byłym Prezesie Zarządu Wojewódzkiego i członku naszego Koła gen. Jerzym Wójciku, Panią Jolantę Wójcik.

    Na tym uroczystym spotkaniu  był obecny sztandar małopolskiej organizacji który na komendę ppłk. w st. spocz. Jerzego Krygiera, występującego w mundurze wniósł na salę poczet sztandarowy składający się z umundurowanej młodzieży licealnej klasy mundurowej ZS im. ks. prof. Józefa Tischnera z Dobczyc, a z którym od lat Zarząd Wojewódzki i nasze koło współpracują. W tym momencie uczestnicy odsłuchali z łezką w oku sygnału Wojska Polskiego. Zebranych bardzo serdecznie powitał Prezes koła kpt. w st. spocz. Andrzej Ledkiewicz, który jest członkiem Związku od jego założenia, a któremu zaufali koledzy powierzając mu funkcję Prezesa koła od kilku kadencji. Kol. Andrzej Ledkiewicz poprosił zebranych o chwilę ciszy dla upamiętnienia kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Następnie „w długich żołnierskich słowach” przedstawił historię i osiągnięcia Koła które nie da się streścić w przysłowiowych krótkich żołnierskich słowach, bo to przecież szmat czasu.
    Przywołał nazwiska wybitnych polityków samorządowców i generałów, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach. Corocznie Koło organizuje spotkania świąteczne zapraszając kapelana garnizonu i Szanowne wdowy po naszych kolegach. W naszych zebraniach uczestniczyli do tej pory posłowie, senatorowie, przedstawiciele samorządów, radni na czele z Prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, przedstawiciele Krakowskiego Bractwa Kurkowego i Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.     
    Prowadzący serdecznie podziękował naszym kolegom z Koła mjr. rez. Profesorowi kardiologii Krzysztofowi Żmudce i dyrektorowi szpitala powiatowego w Myślenicach ppor. rez. Adamowi Styczniowi za udzielanie pomocy naszym chorym kolegom. Wspomniał różne imprezy organizowane przez Koło przypominając trzy edycje rajdu turystyczno-rekreacyjnego im. gen. bryg. Jerzego Wójcika połączonego ze strzelaniem z pistoletu wojskowego i kbks-u.
    Następnie poprosił o zabranie głosu naszych gości. Pan Prezydent Jerzy Muzyk pogratulował nam osiągnięć, podziękował za pracę na rzecz mieszkańców miasta szczególnie środowiska emerytów, rencistów wojskowych i ich rodzin.
    W imieniu Prezydenta Jacka Majchrowskiego zasłużonym dla miasta kolegom wręczył odznakę miasta Krakowa „Honoris Gratia”, którą odebrali: Kol. Kol: kpr. rez. Jacek Broda, chor. sztab. rez. Władysław Harendarz, ppłk w st. spocz. Jerzy Krygier oraz płk w st. spocz. Edward Rysiewicz.
    Prezes ZW ppłk Marek Kołacz dziękując za dotychczasową pracę całego koła wręczył medale czterdziestolecia związku: Kol. Kol: kpt. w st. spocz. Andrzejowi Ledkiewiczowi, płk. w st. spocz. Ryszardowi Bochenkowi i st. chor. rez. Władysławowi Harendarzowi. Przekazał na ręce ppłk. Jerzego Krygiera byłego nauczyciela, stale współpracującego z ZS w Dobczycach podziękowania dla klas mundurowych za współpracę z naszym środowiskiem. Od Starosty Myślenickiego kol. Ryszard Bochenek i kol. Jerzy Krygier otrzymali podziękowania za pomoc w wychowaniu młodzieży, szczególnie dobczyckich klas mundurowych.
    Prezes Koła Andrzej Ledkiewicz wręczył medale numizmatyczne Kol. Kol.: ppłk. w st. spocz. Julianowi Skoczylasowi i Ryszardowi Bochenkowi. Dodatkowo Prezes Koła Andrzej Ledkiewicz wręczył wszystkim kolegom od Zarządu okolicznościowe dyplomy dziękując zebranym za aktywną działalność. Po krótkiej dyskusji wyprowadzono sztandar i ogłoszono przerwę.
    Po przerwie przy poczęstunku i lampce wina wspominano wspaniałe minione lata. Kol. Jerzy Krygier zaprosił zebranych na kolejny Rajd im. gen. bryg. Jerzego Wójcika, który odbędzie się we wrześniu 2022 r.
   Zarząd Koła wszystkim uczestnikom zebrania dziękuję za uczestnictwo, a płk. rez. Andrzejowi Stegience za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.
   Uważamy, że nasz związek jest koleżeńskim klubem polskich patriotów i będzie nadal działał na rzecz obronności naszego kraju organizując również wspólny wypoczynek i rekreację naszego środowiska.
   W imieniu wyróżnionych serdecznie dziękujemy Prezydentowi Krakowa i Prezesowi Zarządu Małopolskiego ZŻWP za wyróżnienia i gratulacje.

Wiceprezes Koła nr 22 - Jerzy KRYGIER
Zdjęcia - Jacek BRODA

 

« Powrót do listy