Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Integracyjny piknik rodzinny w Dworku „Rajska Góra”

Po dwu latach przerwy, spowodowanej pandemią koronawirusa, 9 czerwca 2022 roku w Dworku „Rajska Góra” w Górze (gmina Wejherowo) członkowie Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gdyni i Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW zorganizowali rodzinny piknik integracyjny. Głównym organizatorem (pod nieobecność prezesa kol. kmdr. rez. dr. Ryszarda Czarnoty) był wiceprezes zarządu Koła nr 25 ds. społecznych kol. kmdr rez. dr Krzysztof Zabiegliński. Uczestniczyło w nim 40 członkiń i członków obydwu Kół wraz z osobami towarzyszącymi oraz gośćmi, w tym kol. st. chor. sztab. Edwardem Golisem z gdyńskiego Koła nr 21 ZŻWP.
    Bezpłatny przejazd tam i z powrotem autobusem gdyńskiego PKM - dzięki wyjątkowej uprzejmości pana Bogusława Stasiaka, dyrektora Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej - zorganizował kol. kmdr por. Zbigniew Ornowski, któremu podczas przejazdu dzielnie sekundował wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych kol. kmdr por. Ryszard Woliński.
   Pierwszym punktem z bogatego katalogu przedsięwzięć było zwiedzenie jednego z najstarszych obiektów sakralnych w regionie, tj. kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze, a w tym obejrzenie XVII-wiecznego ołtarza i XVIII-wiecznych organów oraz bogatej ikonografii świątyni. Nadto wysłuchano ciekawego historycznego przedkładu, dokonanego przez wieloletniego proboszcza parafii ks. kan. Jerzego Ossowickiego.
    Następnie zainstalowano się w sali konferencyjnej Dworku, gdzie w sposób bardziej uroczysty zaakcentowano rocznice 41-lecia powstania ZŻWP i niedawno obchodzonego 30-lecia SOMW RP. W początkowej części odśpiewano Hymn Związku, a następnie uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na wieczną wachtę w okresie od ostatniego spotkania w Dworku, tj. od czerwca 2019 roku.
    Prowadzący tę część spotkania kol. kmdr Krzysztof Zabiegliński pokrótce przedstawił okoliczności, jakie legły u podstaw dzisiejszej imprezy, a także scharakteryzował ostatnie wydarzenia w życiu naszych kół. Poinformował także i zachęcił do udziału w najbliższych wydarzeniach, a zwłaszcza w organizowanych przez Koło nr 5 SOMW RP przy współudziale Koła nr 25 ZŻWP obchodach Dnia Marynarki Wojennej 26 czerwca o godz. 15.00 przy Pomniku Marynarzy poległych w II wojnie światowej, jaki znajduje się w Parku Północnym w Sopocie. Wspomniał także o doniosłej rocznicy 100-lecia wojskowego szkolnictwa morskiego i Akademii Marynarki Wojennej oraz ewentualnym Zjeździe Szkoleniowo-Integracyjnym w AOS Czernica, do udziału w których gorąco zachęcał. Namawiał także do opracowywania i publikowania wspomnień ze służby w MW na łamach Biuletynu Informacyjno-Historycznego „MARINUS” oraz korzystania ze strony internetowej Koła i prenumeraty GWiR.
    Z kolei, kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski przedstawił i omówił okoliczności, związane z utworzeniem i działalnością Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w minionym trzydziestoleciu, a w tym organizowaniem sztandaru Zarządu Głównego oraz historią Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w mijającym 41-leciu. Szczególną uwagę zwrócił na działalność w trudnym okresie od lutego 2016 roku, tj. od wypowiedzenia przez MON umowy o współpracy. Wiele uwagi poświęcił  słabnącej aktywności członków Kół, w tym uczestnictwu w spotkaniach i innych przedsięwzięciach, organizowanych przez zarządy Kół.  Dzielił się swoimi obawami co do przyszłości Związku, i to nie tylko związanej z bazą materialną tej działalności, ale głównie w społecznym zapotrzebowaniu na taką aktywność.
    Kolejnym punktem tej części spotkania było wręczenie wyróżnień najbardziej aktywnym członkiniom i członkom Związku oraz jubilatom. Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla Związku wyróżniona został skarbniczka Koła nr 25 kol. Grażyna Kiersnowska (współorganizatorka spotkania), zaś brązowym Krzyżem - kol. kmdr por. Adam Kowalczyk. Natomiast kol. kmdr por. Michał Cieluch został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a oprócz stosownego certyfikatu otrzymał również dyplom z podziękowaniem za aktywność od prezesa PZW ZŻWP i dyplom jako dla 80-letniego jubilata. Wyróżnienia wręczali kol. kol. kmdr Krzysztof Zabiegliński i przewodniczący komisji ds. wyróżnień kol. kmdr prof. dr hab. Jerzy Girtler.
    Po części oficjalnej, która odbywała się przy nieodzownej kawie, soczkach i kruchych ciasteczkach, z koncertem muzyki „znanej i lubianej” wystąpiła - za sprawą wiceprezes zarządu ds. logistyki kol. kmdr. por. Wincentego Kurowskiego - już po raz kolejny prezeska i wokalistka Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Gdyńska Bryza” pani Urszula Pozańska. Koncert spotkał się żywym zainteresowaniem słuchaczy, a okolicznościowe kwiaty i list dziękczynny Zarządu wzmocnione zostały aplauzem zgromadzonych i zachętą do dalszego uczestnictwa w biesiadzie.
    Po części oficjalnej i artystycznej, zebrani udali się na pobliskie grillowisko, gdzie czekały na nich różne smakołyki mięsne i warzywne oraz beczułka piwa. Tradycyjny szaszłyk drobiowo-mięsny, karkówka, kiełbaski, kaszanka, kiszka ziemniaczana - to tylko niektóre potrawy z urozmaiconego menu, serwowanego przez sprawną obsługę personelu Dworku „Rajska Góra”. Po wstępnych degustacjach i zaspokojeniu głodu (wszak to była już pora późnoobiadowa) zaczęło się „szantowisko”, któremu przewodził kol. kmdr Jerzy Girtler. W przyśpiewkach i piosenkach wielce pomocnym był udział pani Urszuli Pozańskiej, jej impresaria i sprzętu, w czym dzielnie towarzyszyli jej uczestnicy pikniku. Co więcej, nie brakło też okazji do tańca, w czym brylował kol. kmdr por. Michał Cieluch, który zadziwiał uczestników swoimi umiejętnościami tanecznymi (i wokalnymi takoż). Ale - przyznajmy - nie był on jedynym, któremu należały się brawa za umiejętności w towarzyskim spędzeniu danego nam czasu.
    Dodajmy, że mimo pierwotnych obaw o aurę (początkowo siąpił skromny deszczyk), to jednak spotkanie w plenerze przebiegało bez żadnych zakłóceń, w przesympatycznych okolicznościach przyrody i atmosferze, zgodnej z duchem obchodzonego również tego czwartku „Dnia Przyjaciela”.
    I tak się stało, że zgodnie z planem, tj. o godz. 20.00, po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, autokar odwiózł rozbawione grono uczestników pikniku do Rumi i Gdyni.

Tekst i foto: Krzysztof ZABIEGLIŃSKI

 

« Powrót do listy