Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Święto „Konstytucji 3 Maja”

„Witaj Maj, Trzeci Maj,
Dla Polaków błogi raj!”

W dniu 3 maja 2022 r. przypadała 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wielkiego dzieła Sejmu Czteroletniego z lat 1788-1792. Reformy Sejmu Wielkiego miały przerwać pasmo klęsk i niepowodzeń, jakie nawiedzały Rzeczpospolitą w XVIII wieku. Konstytucja 3 Maja a właściwie Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. Była ona ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Była ona spisanym aktem prawnym, regulującym organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
     Lubelskie obchody majowego święta rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. W  trakcie sesji głos zabrał Wojewoda Lubelski pan Lech Sprawka. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w archikatedrze lubelskiej  pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Mieczysław Cisło. Po mszy wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na Plac Litewski gdzie odbyła się główna część uroczystości. Uroczystości  rozpoczęła się inscenizacja dotycząca podpisania konstytucji w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Lublinie. Po przeglądzie pododdziałów przez dowódcę Garnizonu Lublin płk. dypl. Rafała Miernika i powitaniu uczestników uroczystości, Orkiestra Wojskowa w Lublinie pod dowództwem por. mgr. Pawła Kołodzieja odegrała hymn państwowy oraz została podniesiona flaga państwowa na maszt. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu zebranych powitał i słowo wstępne wygłosił pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Waldemar Podsiadły. Po powitaniu głos zabrał Wojewoda Lubelski pan Lech Sprawka.
    Po okolicznościowych przemówieniach odbył się apel pamięci. Kompania honorowa oddała salwę honorową. Delegacje przedstawiciele samorządów, służb mundurowych stowarzyszeń, złożyły kwiaty pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie uroczystości na Placu Litewskim odbyła się defilada kompanii honorowych. Po defiladzie odbył się koncert pieśni patriotycznych i wojskowych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Lublinie pod dowództwem por. Pawła Kołodzieja.
    W tym tak ważnym dla Polski dniu obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na zaproszenie organizatorów uroczystości uczestniczyli i godnie reprezentowali Koło nr 12 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego niżej wymienieni przedstawiciele:
     - Marek Gąszczyk - wiceprezes Zarządu Koła
     - Kazimierz Olszewski.

Andrzej DZIURKOWSKI

 

« Powrót do listy