Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2011

 

 

   Ppłk Józef Paweł HIBNER

 

Służbę w Wojsku Polskim pełnił w latach 1951-1987, absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 3 w Elblągu. Przez wszystkie lata pełnił służbę wojskową na różnych odpowiedzialnych stanowiskach w tym także, jako Dowódca Zgrupowania w OPOT w Opolu.
    Od 1957 roku był czynnym racjonalizatorem wojskowym.
   Do Związku wstąpił w 1987 roku. W Kole nr 7 od 1989 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Koła. Od 1998 roku pracuje w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, jako wiceprzewodniczący, zaś od 2001 r. do chwili obecnej, jako przewodniczący.
   Na przestrzeni wielu lat służby i działalności w Związku twórczo i aktywnie uczestniczy we wszystkich dziedzinach życia na terenie województwa opolskiego. Należy do najwybitniejszych działaczy naszej opolskiej organizacji, głównie w obszarze działalności socjalno-zdrowotnej oraz poprawy warunków materialnych.
   Podejmuje szereg działań popularyzujących tradycję oręża polskiego z obroną czci, honoru i godności żołnierza polskiego wspólnie z ZKRPiBWP.
   Osiągnięcia publicystyczne związane są głównie z działalnością Związku a przede wszystkim macierzystego Koła. Podejmował szereg akcji związanych z pomocą na rzecz „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz publikował artykuły związane z ochroną przyrody. 
   W uznaniu zasług został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi.
  Ppłk Józef Paweł Hibner został rekomendowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu.