Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2018

 

 

płk Andrzej KRYSIAK

 

Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono płk. Andrzeja Krysiaka tytułem „Człowiek Roku Związku 2018″.

 

W dniach 21 - 22 marca 2018 r. w Skierniewicach z inicjatywy Zarządu Głównego ZŻWP przy współudziale Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach oraz władz miejskich i powiatowych współorganizował konferencję naukową z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konferencja była połączona z Sejmikiem „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz posiedzeniem Zarządu Głównego ZŻWP. Płk A. Krysiak był mocnym ogniwem w zakresie organizacji tego przedsięwzięcia. Z tej okazji przygotował wystawę okolicznościową w starostwie powiatowym pt. „Nasze drogi do niepodległości w pocztówce patriotycznej” przedstawiając rolę pocztówki patriotycznej w odzyskaniu niepodległości. Przygotował również i przedstawił referat pt. „Skierniewickie drogi do niepodległości”, będąc jednym z trzech mówców na Konferencji, wspólnie z b. senatorem Longinem Pastusiakiem i Honorowym Prezesem ZŻWP gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą. Jego zasługą było również przygotowanie wycieczki po mieście szlakiem najciekawszych zabytków.
     W czerwcu 2018 r. współorganizował Jubileuszowy 25 - Zlot Szarych Szeregów Oddziału Skierniewice. Z tej okazji napisał Jednodniówkę poświęconą pierwszemu komendantowi Szarych Szeregów w Skierniewicach, który zginął w powstaniu warszawskim ppor. Tadeuszowi Dudzińskiemu ps. „Zawieja”. Przygotował i odczytał referat okolicznościowy dotyczący tego bohatera.   
    W dniach od 15 - 17 czerwca 2018 r. w ramach obchodów 37. lecia ZŻWP zorganizował wycieczkę patriotyczną dla członków Związku. Jej szlak wiódł przez Lwów, Przemyśl i Zamość. W ramach wycieczki złożono m.in. kwiaty na grobach poległych w Orląt Lwowskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, odwiedzono forty przemyskie i najciekawsze zabytki Zamościa i okolic.
    10 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej w gminie Skierniewice odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Gajewskiemu pochodzącemu z tej miejscowości, uczestnikowi 1 Kompanii Kadrowej, która w sierpniu 1914 r. wyszła z podkrakowskich Oleandrów do Kielc, dają początek Legionów Polskich. Autorem scenariusza uroczystości, treści tablicy pamiątkowej (która z tej okazji została odsłonięta) był płk Andrzej Krysiak. On również wygłosił referat historyczny wspominając postać bohatera oraz opracował wzór pocztówki okolicznościowej.  W uroczystości tej brała udział Orkiestra ZŻWP w Skierniewicach z koncertem pieśni patriotycznej. Andrzej Krysiak napisał również interesujący artykuł historyczny w lokalnej prasie opisując udział sześciu mieszkańców Skierniewic i powiatu, w tym Stanisława Gajewskiego w wymarszu 1 Kompanii Kadrowej.
     6 października 2018 r. na bazie dawnego lazaretu w Skierniewicach otwarto Muzeum Historyczne Skierniewic. Płk Andrzej Krysiak jest wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Muzeum.
    9 listopada 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż wystawy pt. „Skierniewickie drogi do niepodległości w fotografii”. Pomysłodawcą wystawy i autorem wszystkich fotografii prezentowanych na wystawie był Andrzej Krysiak. Podczas wernisażu przedstawił on historię walk narodowo - wyzwoleńczych z udziałem skierniewiczan i omówił postacie, które najmocniej zapisały się w historii miasta w dziele odzyskania niepodległości.
    W listopadzie 2018 r. wydał publikację pt. „Skierniewicki 18 pułk piechoty”. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach odbyła się promocja książki, która zgromadziła wielu sympatyków historii. Książka licząca 430 stron ukazuje dzieje 18 pp stacjonującego w okresie międzywojennym w Skierniewicach, a zwłaszcza losy pułku w walkach o obronę granic II RP, w wojnie polsko-bolszewickiej i w bitwie nad Bzurą, gdzie ostatecznie został rozbity.
  5 grudnia 2018 r. wziął udział w Gminnym Konkursie Czytelniczym poświęconym pamięci autorowi „Kamieni na szaniec” Aleksandrowi Kamińskiemu. Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową w Sierakowicach Prawych. W imprezie tej płk Andrzej Krysiak wygłosił referat nt. odzyskania niepodległości przez Polskę.
  Za całokształt działalności w 2018 r. płk Andrzej Krysiak od Kapituły Redakcji „Dziennika Łódzkiego” i „Expressu Ilustrowanego” uzyskał nominację do tytułu „Człowieka Roku 2018”. Kapituła doceniła jego wkład w życie lokalnej społeczności, a w szczególności za wydanie kolejnej książki, tym razem pt. „Skierniewicki 18 pułk piechoty”.
  Płk Andrzej Krysiak godnie reprezentuje sprawy ZŻWP, jest oficerem koncyliacyjnym, lubianym i pełen nowych inicjatyw. Prawdziwy społecznik i inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i samorządowym.