Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2012

 

 

    Chor. sztab. Henryk KONARSKI

 

Chor. sztab. Henryk KONARSKI służbę wojskową rozpoczął 22 października 1954 roku w Podoficerskiej Szkole Wojsk Pancernych w Słupsku. Po ukończeniu Szkoły kontynuował służbę w 9 pułku czołgów w Słupsku do 1956 r. Kolejne lata służby odbywał w 16 Dywizji Pancernej w Elblągu w wydziale operacyjnym Sztabu Dywizji. W latach 1961-1968 służył w Sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a następnie, do zakończenia służby wojskowej w 1987 roku, w 5 pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Już podczas służby wojskowej był aktywnym społecznikiem, zwłaszcza poprzez współpracę ze ZHP, pełniąc społecznie funkcję Szefa Komisji Koordynacyjnej Wojskowych Kręgów Instruktorskich (WKI) w Pomorskim Okręgu Wojskowym i członka Centralnej Rady WKI ZHP MON.
     Do ZBŻZ wstąpił po zakończeniu służby wojskowej w dniu 8 sierpnia 1987 r., i został aktywnym członkiem Koła nr 9 przy JW 1515 w Bydgoszczy. Od wstąpienia do Związku pełnił funkcję sekretarza Zarządu Koła, a od 1999 r. do dziś Prezesa Koła. W latach 2001-2005 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku. Aktualnie jest opiekunem Sali Tradycji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz kronikarzem tego Zarządu. Od początku działalności w naszym Związku rozwija współpracę z dziećmi i młodzieżą ZHP. Będąc Instruktorem i Harcmistrzem (od 1962 r.) uczestniczy do dziś aktywnie w pracy Bydgoskiej Chorągwi ZHP. W kręgach harcerskich rozwija wiedzę i umiejętności młodzieży z zakresu obronności kraju, kształtuje poczucie patriotyzmu, upowszechnia tradycje Wojska Polskiego, a także historię i działalność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Do pracy z młodzieżą angażuje nie tylko swoje Koło nr 9 w Bydgoszczy, ale także członków Zarządu Wojewódzkiego i kolegów z innych kół.
    Sztandarowymi przedsięwzięciami, organizowanymi dla młodzieży harcerskiej przez kol. Henryka Konarskiego, były w latach 90 spływy kajakowe rzeką Brdą, a obecnie są manewry obronne organizowane od 2010 roku corocznie przez Koło nr 9 i Kujawsko-Pomorski ZW w Bydgoszczy. Aktualnie kol. Henryk Konarski szkoli 16 Żeglarską Drużynę Harcerską, która latem 2012 roku osiągnęła pełną sprawność żeglarską.
    Kol. Henryk Konarski rozwija również współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi oręża polskiego, angażując te grupy w przedsięwzięcia organizowane przez Zarząd Wojewódzki i Koło nr 9.
    Nieocenione zasługi kol. Henryk Konarski ma w dziedzinie dokumentowania historii naszej wojewódzkiej organizacji ZŻWP. Od początku przynależności do Związku prowadzi kronikę Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego. Wspólnie z płk. Mirosławem Wyszomirskim jest twórcą Sali Tradycji K-PZW ZŻWP powstałej w 2000 roku. Nasza Sala Tradycji była już kilkakrotnie modyfikowana (zmiana pomieszczeń ZW). Ostatnią zmianę kol. Henryk Konarski, przy współpracy członków Prezydium ZW, przeprowadził na przełomie 2011/2012 roku i jest to niewątpliwie najbogatsza w pamiątki i najokazalsza z dotychczasowych jej wersja.
    O jakości pracy kol. Henryka Konarskiego świadczy zdobycie I miejsca w konkursie Sal Tradycji, II miejsca w konkursie Kronik w 2012 roku - w konkursach przeprowadzonych przez Zarząd Główny ZŻWP.
   Kol. Henryk Konarski aktywnie działa również w pracy Koła organizując spotkania integracyjne, wycieczki dla członków koła i udzielając codziennej koleżeńskiej pomocy niedołężnym kolegom. Dzięki tej pracy Koło nr 9 rozwija się. W dniu 14 lutego 2013 r. przyjęto 6 nowych członków.
   W uznaniu zasług wyróżniony został w 2002 roku nadaniem Krzyża Kawalerskiego OOP. Jest wyróżniony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi ZHP.
    W roku 30-lecia ZŻWP wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
      Jest również Honorowym Członkiem Organizacji Wojewódzkiej Związku.

Józef MÓL