Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2010

 

 

    Płk dr Zygmunt MACIEJNY

 

Członek Zarządu Głównego ZŻWP, Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i Prezes Koła „Pancerniak” ZŻWP. Rok 2010 zalicza się do wielce udanych, bo zrealizował wiele inicjatyw i odniósł sukcesy zarówno osobiste jak i w działalności społecznej. Do działalności w Związku przygotowywał się będąc dziekanem Wydziału Wojsk Pancernych w WSO Wojsk Lądowych, gdy Komendant uczelni gen. bryg. Krzysztof Pajewski wyznaczył go na opiekuna licznego Koła „Pancerniak”.
   Po rozwiązaniu WSO przeszedł do rezerwy, wstąpił do Związku i został Prezesem Koła „Pancerniak”. Funkcję tę pełni do chwili obecnej, testując w Kole swoje niekonwencjonalne pomysły i inicjatywy członków. Na VII Zjeździe Wojewódzkim został wybrany członkiem ZW i delegatem na Zjazd Krajowy, na którym został wybrany członkiem ZG. Przed laty został Sekretarzem ZW, który wzorowo przygotował i przeprowadził jubileuszowe obchody 25-lecia organizacji wojewódzkiej w Gnieźnie i Skorzęcinie. Jego pierwszymi krokami było uporządkowanie organizacji pracy w ZW i objęcie osób funkcyjnych kompetencyjnym zakresem działania i odpowiedzialności. Zjazd Nadzwyczajny przyjął rezygnację dotychczasowego Prezesa ZW, kol. Z. Andrzejewskiego i na tę funkcję wybrał kol. Z. Maciejnego. Był współorganizatorem X Sejmiku Korespondentów „GWiR” w Poznaniu. Z opinii uczestników, Redakcji i ZG był on niezwykle twórczy i ciekawy, czego dowodem były liczne podziękowania i wyróżnienia. Pod jego kierownictwem prezydium ZW w Poznaniu uaktywnili się jego członkowie, odbywają się comiesięczne posiedzenia Prezydium oraz 4 stałych komisji problemowych, w tym Komisja Korespondentów skupiająca rzeczników prasowych Prezesów Kół. Od czterech lat kieruje wydawanym kwartalnie Biuletynem Informacyjnym.
  Do największych osiągnięć pułkownika w roku 2010 należy zaliczyć: ustanowienie w Wojsku Polskim, na wniosek Stowarzyszenia Czołgistów Polskich, któremu przewodniczy, 17 czerwca Świętem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - Dniem Czołgisty oraz zorganizowanie spotkania „pancerniaków” z okazji święta, zainicjowanie i podpisanie porozumienia o współpracy i współdziałaniu Wielkopolskiego forum członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw integrujących środowisko, w tym spotkanie integracyjne pokoleń służb mundurowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Powstanie komitetu budowy Pomnika Żołnierzom II Armii Wojska Polskiego w Parku na Cytadeli, któremu przewodniczy. Powstał Komitet Honorowy budowy Pomnika żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, któremu przewodniczy Pani Poseł Krystyna Łybacka. Zasługą płk. Maciejnego są w Wielkopolsce popularne Wojewódzkie zawody sportowo-obronne o Puchar Prezesa WZW. Biorą w nich udział reprezentacje Kół Związku, jednostek i instytucji wojskowych, Stowarzyszeń i związków paramilitarnych oraz Członków Forum służb mundurowych.
    Od czerwca 2010 r. działają, z udziałem Prezesa WZW: komitet Organizacyjny obchodów 30-lecia organizacji wojewódzkiej, któremu w ramach współpracy z MON, udało się zaprosić Centralny Zespół Artystyczny WP, Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych, a wszystko pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezesa naszego Związku oraz Zespół opracowujący Folder 30-lecia. Nasz kandydat uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami innych organizacji a przed kolejnymi rocznicami i świętami państwowymi, bierze aktywny udział w spotkaniach i naradach z przedstawicielami władz miejskich i wojewódzkich.
   Organizuje dodatkowe spotkania problemowe w grupach nieformalnych o częstotliwości zależnej od potrzeb, dając przykład osobistego zaangażowania i wymagalności od siebie oraz członków Prezydium i Prezesów kół. Nasz Prezes jest wybitnym kandydatem na „Człowieka Związku Roku 2010”.

Stanisław MARKIEL