Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2008

 

 

  Chor. sztab. Józef KRECZMAN

 

Chor. sztab. Józef KRECZMAN s. Zygmunta ur. 1.02.1929 r. m. Moszczonne pow. toruński.
    Zasadniczą służbę wojskową rozpoczął w 1950 roku w 86 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 9 DAOPK w Legionowie, w 1952 roku został żołnierzem nadterminowym, a w roku 1956 zawodowym. Przez kolejne lata służył w różnych jednostkach wojskowych na dowódczych stanowiskach m.in. dowódcy plutonu ochrony, a w okresie 1980-1987 roku został szefem Dywizjonu Dowodzenia w 3 ŁDAOPK.
    W 1987 roku wstąpił do Związku, gdzie jest jednym z wyróżniających się działaczy. Od lat z wielką pasją zajmuje się niesieniem pomocy potrzebującym kolegom. Z niezwykłą aktywnością zbiera fundusze na rzecz Fundacji PEiRW.
     Za nienaganną 37 letnią służbę otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele innych odznaczeń resortowych. Za działalność społeczną został wyróżniony w 1998 roku odznaką honorową „Za Zasługi dla ZBŻZiOR WP”, a w 1999 roku wpisem do HKZ dla Organizacji Mazowieckiej.