Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

CZŁOWIEK ROKU ZWIĄZKU 2021

 

 

  ppłk Romuald DETMER

 

Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego oraz w uznaniu zasług w realizacji celów ZŻWP wyróżniono ppłk. Romualda Detmera tytułem „Człowiek Roku Związku 2021″.

 

W latach 1965-1998 służba wojskowa głównie  w jednostkach 20 DPanc czyli 105 dah i 36pa, a następnie w Instytucjach Administracji Wojskowej na różnych stanowiskach służbowych we wszystkich korpusach osobowych od  dcy drużyny zwiadu po kierownika sekcji w WKU Słupsk. W latach 1999 - 2013 pracował na odcinku cywilnym w O/ZUS Słupsk oraz RCKiK też w Słupsku jako starszy specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych i ppoż. Zawsze wyróżniany, ceniony, szanowany, zaangażowany, uczciwy, rezolutny, dbający o honor i godność żołnierza WP.

Wyszkolenie: Podoficerska Szkoła Artylerii - 1965 - 1966; Szkoła Chorążych - 1974 - 1975; Szkoła Oficerska - 1979 - 1981, Centrum Doskonalenia Kadr Administracji Wojskowej (WKDO) - 1988. Wykształcenie: ZSZ,  LO, UŁ, WSP.

Wyróżnienia:
    • Brązowy, srebrny, złoty medal SZ w SO; Brązowy, srebrny, złoty medal  ZZdOK; BKZ, SKZ, ZKZ, KKOOP.
     • Odznaka Honorowa ZZdZŻWP - 2000
     • Certyfikat - Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZR ZŻWP - 2002
     • Certyfikat - Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZG ZŻWP - 2015
     • Honorowy Członek Związku - Patent nr 40 - 2021
     • Laureat „Złotej Sowy”
     • Laureat nagrody red. Witkowskiego
     • Medal XXX i XXXV - lecia ZŻWP - 2012, 2017
     • Złoty Krzyż z Gwiazdą  ZŻWP - 2016
     • Krzyż Komandorski ZŻWP - 2017
     • Kombatancki Krzyż Zasługi - 2015
     • Odznaka Honorowa zasłużony dla Słupska - 1986
     • Odznaka Honorowa Za Zasługi dla województwa słupskiego - 1988

Działalność Związkowa:
    Po odejściu do rezerwy w pełni zaangażował się  do pracy społecznej na rzecz środowiska wojskowego. W 1999 roku wstępuje do Koła nr 1 ZBŻZiOR WP w Słupsku, w tym samym roku wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła nr 1, następnie szybko zasłużył na zaufanie i w 2000 wybrany na funkcje prezesa Koła nr 1 w okresie jednej kadencji stan członków zwiększył się o 100%.
Za wzorowe zaangażowanie i uzyskane wyniki przez okres jednej kadencji pełnił funkcje Wiceprezesa ZR ZŻWP w Słupsku. Od 2005 roku prezes ZR ZŻWP. Przez trzy kadencje członek ZG, a od 2017 roku członek prezydium ZG ZŻWP, ciągle aktywny korespondent GWiR. 

W okresie 17 letniej działalności jako prezes ZR wraz z swoim sztabem ZR ZŻWP i prezesami Kół dokonał szereg  ważnych i bardzo pozytywnych przedsięwzięć dla dobra naszego środowiska wojskowego, a nade wszystko dla Związku i tak:
    1. W 2008 roku wznowił działalność (reaktywował) Zespół i nadał mu nazwę „Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha - jest to komórka kulturalno-oświatowa ZR ZŻWP, sukcesy to: Trzy razy  „Grand-Prix”.
     • Międzynarodowy Festiwal Pieśni  Wojskowych i Patriotycznych Świetłogorsk
          - 2013;
     •.  I i III Słupski Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych 2017 i 2019 r.
    2. Powołał do życia Koło nr 11 w Człuchowie; Koło nr 12 „lotników morskich” w Lęborku, a ostatnio Koło nr 13 w Złocieńcu;
    3. Jako jedyny ZR ZŻWP wprowadził w 2007 roku i nadal kontynuuje „grupowe ubezpieczenie - PZU Życie”;
    4. Od 2005 roku do dziś stan członków ZR wzrósł z 420 do prawie 800 osób oraz przybyły cztery nowe Koła;
  5. ZR pod jego kierownictwem podjął uchwałę o wprowadzeniu w życie „Regulaminu Współzawodnictwa Kół” i „Konkursu Kronik”. Cyklicznie co roku Koła, które zajmują trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody pieniężne i dyplomy;
   6. Uratował od upadku dwa Koła, Koło nr 7 w Siemirowicach i przeniósł je do Cewic na garnuszek wójta oraz Koło nr 9 w Czarnem. Dziś oba Koła czują się bardzo dobrze i osiągają naprawdę dobre wyniki;
   7. W 2019 roku ZR ZŻWP czynnie włączył się do prac społecznego Komitetu Ufundowania Obelisku Pamięci JW i Instytucji Garnizonu Budów, zabezpieczając to wielkie przedsięwzięcie patriotyczne i historyczne pod względem ewidencyjnym, prawnym, medialnym, finansowym, sprawozdawczym i logistycznym;
   8. Powołał do życia „Oficerską Asystę Honorową ZR ZŻWP” w celu godnego  pożegnania odchodzących kolegów do lepszego świata;
   9. Bardzo aktywnie i z wielkim pożytkiem współpracujemy z Radą Senioralną, Uniwersytetem III Wieku, Słupskim Ośrodkiem  Kultury, Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomi Społecznej,  NOT-em,  ZKRPiBWP,  ZIW RP, Urzędem  Miasta, Prezydentem, Starostami, Burmistrzami, Wójtami i samorządami na terenie naszego działania, a  także z Zespołem Szkół Ekonomicznych;
  10. Jedną kadencję Radny RM Słupsk, a ponadto twórca i założyciel Wojskowych Ogrodów Działkowych „Rekreacja na co dzień” pełniąc jednocześnie funkcje  przewodniczącego przez 12 lat oraz inicjator i realizator wybudowania „Placu Sportowo-Rekreacyjnego na Osiedlu Westerplatte” oraz wielce zaangażowany przez 20 lat (2002 - 2020) przewodniczący Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Słupsk-Kosynierów Gdyńskich 10”.

Za uzyskane wyniki w działalności statutowej przez ostatnio bardzo trudny, chudy i smutny okres naszej działalności Prezes Związku wyróżnił: Słupski Związek pucharem nadając nam tytuł „Najlepsza organizacja ZŻWP w Polsce X Kadencji”.
    Jest to jest wielka chluba i duma dla naszej słupskiej społeczności ZŻWP, a w  szczególności dla wielce zaangażowanych i oddanych sprawie działaczy.