Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

 

 

ul. Aleje Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa

tel. (22) 629 32 81; fax (22) 625 55 45

 


 

Strona internetowa: kombatantpolski.pl

 


 


 

Prezes Zarządu Głównego
Płk dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI   Członek Prezydium ZGZarząd Główny
Henryk BAJDUSZEWSKI   Prezes Pomorskiego ZW, członek ZG
Władysław BEDNARCZYK
   Prezes ZO Zamość, członek ZG
Maurycy BIRULA  
Prezes Podlaskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG
Stanisław CAŁKA 
  Sekretarz Generalny ZG, członek ZG i Prezydium ZG
Józef CZERWIŃSKI  
Przewod. Środ. "Synów Pułku", członek ZG
Stefan GRZESIKIEWICZ  
Członek ZG
Konstanty IGNACZAK 
  Prezes Dolnośląskiego ZW, członek ZG
Bogdan JAGODZIŃSKI  
Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW w Bydgoszczy, członek ZG
Edward JAKUBOWSKI  
Prezes ZO w Jeleniej Górze, członek ZG
Henryk KALINOWSKI  
Przewodniczący KRŚ WP, przewodniczący Komisji Historycznej ZG, członek ZG
Kazimierz KĄDZIELSKI  
Prezes Łódzkiego ZW w Łodzi, członek ZG i Prezydium ZG
Józef KOLEŚNICKI  
Prezes Mazowieckiego ZW w W-wie, członek ZG i Prezydium ZG
Marcin KUS  
Prezes Mazursko-Warmińskiego ZW w Olsztynie, członek ZG
Janina MARCINIAK 
  Członek ZG
Mieczysław NOWAK  
Członek ZG
Ryszard SOBIERAJSKI  
Prezes ZG, członek ZG i Prezydium ZG
Cezary SOKOŁOWSKI  
Skarbnik ZG, członek ZG i Prezydium ZG
Czesław SOLNICKI  
Przewodniczący Komisji Obsługi Prawnej i Windykacji, członek ZG
Jan STYŚ  
Prezes Podkarpackiego ZW w Rzeszowie, członek ZG
Stefan SZELKA  
Prezes Opolskiego ZW w Opolu, członek ZG
Wacław SZEWCZYK
   Prezes ZO w Ciechanowie, członek ZG
Włodzimierz SZYMANKIEWICZ  
Przewodniczący Komisji Organizacyjnej i Samorządowej, członek ZG
Ryszard TABOR  
Prezes Zachodniopomorskiego ZW w Szczecinie, członek ZG
Jan TRZCIŃSKI  
Członek ZG
Zofia WOLANIN  
Przewodnicząca Komisji Socjalnej i Opieki Zdrowotnej, członek ZG
Tadeusz ZAWISTOWSKI  
Honorowy Prezes Świętokrzyskiego ZW w Kielcach, członek ZG i Prezydium ZG
Julian ZIĘBA  
Prezes Małopolskiego ZW w Krakowie, członek ZG i Prezydium ZG


 

Główna Komisja Rewizyjna
Józef KARBOWNIK  
PrzewodniczącyGłówny Sąd Koleżeński
Jerzy JAROSZEK   Przewodniczący