Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

ul. Kopernika 3, 00-953 Warszawa

tel. (22) 826 51 47, (22) 826 44 97; fax (22) 826 14 38

 


 

Strona internetowa: www.ziwrp.pl

  

Prezes Związku
dr inż. Marian KAZUBSKI

Zarząd Główny
Eugeniusz Michał ANDRZEJEWSKI     Członek Prezydium
Paweł CHUDY
Adam DOBROŃSKI    
Wiceprezes Związku
Andrzej DOMAŃSKI    
Członek Prezydium
Edward DUTKIEWICZ
Mieczysław DZIEDZIC
Waldemar KILJANEK
Bronisław KLUSKA    
Członek Prezydium
Jan NOWAKIEWICZ
Wojciech OLENDEREK    
Wiceprezes Związku  
Kazimierz OLSZEWSKI
Franciszek OPOLSKI       
Sekretarz Generalny Związku
Roman ORŁOWSKI
Tadeusz PACZEK    
Członek Prezydium
Jan PALUCHNIAK
Stanisław SKRZYPSKI    
Członek PrezydiumGłówna Komisja Rewizyjna
inż. Franciszek OPOLSKI     PrzewodniczącySąd Koleżeński
mgr Witold ANTONIEWSKI     Przewodniczący