Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

ul. Kopernika 3, 00-953 Warszawa

tel. (22) 826 51 47, (22) 826 44 97; fax (22) 826 14 38

 


 

Strona internetowa: www.ziwrp.pl

 

 


 

Prezes Związku
Elżbieta KAZUBSKA

Prezydium Zarządu Głównego
Wojciech OLENDEREK    Wiceprezes Związku
Henryk SKUBISZEWSKI    Wiceprezes Związku
Stanisław SKRZYPSKI    Wiceprezes Związku
Józef KARWATKA    Sekretarz Generalny Związku

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego
Eugeniusz Michał ANDRZEJEWSKI
Stefan ĆMIELOWSKI
Adam DOBROŃSKI
Bronisław KLUSKA
Kazimierz OLSZEWSKI

Członkowie Zarządu Głównego
Paweł CHUDY
Ryszard DŁUGOSZ
Andrzej DOMAŃSKI
Edward DUTKIEWICZ
Tadeusz GICAŁA
Grażyna KALIŃSKA
Kazimierz MAKUŁA
Józef MROCZKA
Henryk SKIBICKI
Jerzy WIŚNIEWSKI
Jarosław WOLSKI

 Główna Komisja Rewizyjna
Zdzisław EK     PrzewodniczącySąd Koleżeński
Marek WYSOCKI     Przewodniczący