Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

 

 

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

tel. (261) 87 16 66; faks (261) 87 09 13

 


 

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

 

 


 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
   Władysław KOSINIAK-KAMYSZ

Sekretarz Stanu
     Paweł BEJDA

Sekretarz Stanu
   Cezary TOMCZYK

Sekretarz Stanu
     Paweł ZALEWSKI

Podsekretarz Stanu
     Stanisław WZIĄTEK

Szef Sztabu Generalnego WP
     gen. Wiesław KUKUŁA

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Artur KOŁOSOWSKI

Biuro Ministra Obrony Narodowej
   Piotr NIDECKI

Biuro Audytu Wewnętrznego
     p.o. Magda ORENKIEWICZ

Biuro Dyrektora Generalnego
   Patrycja KOSIŃSKA

Departament Administracyjny
   Marcin BOMBRYCH

Departament Budżetowy
   Paweł BARTCZAK

Departament Cyberbezpieczeństwa
     Dominik Lech ROZDZIAŁOWSKI

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Wojciech BAL

Departament Infrastruktury
      gen. bryg. Jacek SANKOWSKI

Departament Innowacji
    gen. bryg. Marcin GÓRKA

Departament Kadr
      płk Grzegorz FAKA

Departament Kontroli
     Maciej ŻUKOWSKI

Departament Ochrony Informacji Niejawnych
 Maciej JABŁOŃSKI

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Piotr PACHOLSKI

Departament Polityki Zbrojeniowej
Sławomir CICHOCKI

Departament Prawny
     Maciej ODROBINA

Departament Spraw Socjalnych
   dr Wojciech DROBNY

Departament Strategii i Planowania Obronnego
Antoni PODOLSKI

Departament Szkolnictwa Wojskowego
Jakub MYKOWSKI

Departament Wojskowej Służby Zdrowia
płk dr n. med. Arkadiusz KOSOWSKI

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
 Lech DRAB

Szef Agencji Uzbrojenia
     gen. bryg. dr Artur KUPTEL


 

DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

 

 


 

DECYZJA Nr 163/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych
osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej     
albo kierownikom komórek organizacyjnych