Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (brak porozumienia o współpracy)

 

 

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

tel. (261) 87 16 66; faks (261) 87 09 13

 


 

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

 

 


 

Minister Obrony Narodowej
Mariusz BŁASZCZAK

Sekretarz Stanu
Wojciech SKURKIEWICZ

Sekretarz Stanu
Marcin OCIEPA

Szef Sztabu Generalnego WP
gen. Rajmund ANDRZEJCZAK

Dyrektor  Departamentu Administracyjnego
Marta HOŁOWNIA-WOŹNY

Dyrektor Departamentu Budżetowego
Paweł BARTCZAK

Dyrektor Departamentu Infrastruktury
dr Marcin MAZURYK

Dyrektor Departamentu Innowacji
płk Marcin GÓRKA

Dyrektor Departamentu Kadr
Gabriel BRAŃKA

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
dr hab. Paweł HUT

Dyrektor Departamentu Kontroli
Robert FEKETE

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
Jakub MYKOWSKI

Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Maciej JABŁOŃSKI

Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Piotr PACHOLSKI

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Sławomir CICHOCKI

Dyrektor Departamentu Prawnego
Jolanta WASILUK

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
dr Wojciech DROBNY

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
dr Piotr ZUZANKIEWICZ

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
płk Bogdan PIDANTY

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
dr Aurelia OSTROWSKA

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej
Agnieszka GLAPIAK

Szef Inspektoratu Uzbrojenia
cz.p.o. płk dr Artur KUPTEL

Dyrektor Biura ds. Umów Offsetowych
płk Robert FROMMHOLZ

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego
Marzena STANISZEWSKA

Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej
Wojciech STĘPIEŃ

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
Wojciech MICHOTA