Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (brak porozumienia o współpracy)

 

 

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

tel. (261) 87 16 66; faks (261) 87 09 13

 


 

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

 

 


 

Minister Obrony Narodowej
   Mariusz BŁASZCZAK

Sekretarz Stanu
   Wojciech SKURKIEWICZ

Sekretarz Stanu
     Marcin OCIEPA

Podsekretarz Stanu
     Michał WIŚNIEWSKI

Szef Sztabu Generalnego WP
    gen. Rajmund ANDRZEJCZAK

Dyrektor Generalny
    Jolanta LEWANDOWSKA

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
 Agnieszka OLEKSIAK

Dyrektor Departamentu Administracyjnego
Marcin BOMBRYCH

Dyrektor Departamentu Budżetowego
Paweł BARTCZAK

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
 Dominik Lech ROZDZIAŁOWSKI

Dyrektor Departamentu Infrastruktury
dr Marcin MAZURYK

Dyrektor Departamentu Innowacji
gen. bryg. Marcin GÓRKA

Dyrektor Departamentu Kadr
Gabriel BRAŃKA

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
dr hab. Paweł HUT

Dyrektor Departamentu Kontroli
Robert FEKETE

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
Jakub MYKOWSKI

Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Maciej JABŁOŃSKI

Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Piotr PACHOLSKI

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
Sławomir CICHOCKI

Dyrektor Departamentu Prawnego
Dawid STACHURSKI

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
dr Wojciech DROBNY

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
dr Piotr ZUZANKIEWICZ

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
gen. bryg. Bogdan PIDANTY

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
dr Aurelia OSTROWSKA

Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej
Mateusz KURZAJEWSKI - wykonujący obowiązki Dyrektora

Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej
Wojciech STĘPIEŃ

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego
  Marzena STANISZEWSKA

Szef Agencji Uzbrojenia
    gen. bryg. dr Artur KUPTEL