Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KONWENT DZIEKANÓW KORPUSU OFICERÓW ZAWODOWYCH WOJSKA POLSKIEGO

 

 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

tel: + 48 261 879 935, fax: +48 261 873 259

 


 

Strona internetowa: https://bkd.wp.mil.pl/pl/