Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

KLUB GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP

 

 

Aleje Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa

 


 

Strona internetowa: https://klubgiarp.pl/

 

 


 

Zarząd Klubu

gen. dyw. Jerzy SŁOWIŃSKI - Prezes Zarządu
gen. bryg. Władysław SACZONEK - Zastępca Prezesa Zarządu
gen. broni dr Anatol WOJTAN - Sekretarz Zarządu
gen. broni pil. dr Słamowir DYGNATOWSKI - Skarbnik Zarządu
wiceadm. Marek TOCZEK - Członek Zarządu
 

Komisja Rewizyjna

gen. dyw. Jarosław BIELECKI - Przewodniczący Komisji
gen. bryg. dr Władysław SKRZYPEK - Sekretarz Komisji
gen. bryg. Leszek ULANDOWSKI - Członek Komisji