Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM

 

 

ul. Jana Szymczaka 1 LU 1, 01-227 Warszawa

tel. kom. + 48 515 134 446

 


 

Strona internetowa: www.fundemerwoj.pl

 

 


 

Zarząd Fundacji

płk Ryszard MALUTA - Prezes Zarządu
płk Jerzy DĄBROWSKI - Wiceprezes Zarządu
płk Marian NOWAKOWSKI - Sekretarz Zarządu
płk lek. Piotr BIAŁOKOZOWICZ - Członek Zarządu
mjr Tadeusz BUZUK - Członek Zarządu
st. chor. Bogdan GRUSZCZYŃSKI - Członek Zarządu
ppłk Stanisław KLIMCZYŃSKI - Członek Zarządu
Adam KRASIEŃKO - Członek Zarządu
mjr Tadeusz KURZYŃSKI - Członek Zarządu
płk Jan SZYMCZYK - Członek Zarządu

 

Rada  Fundacji

płk Józef MROCZKA - Prezes Rady
ppłk Leszek CHUMEK - Wiceprezes Rady
mjr Kazimierz KONIK - Sekretarz Rady
płk Miłosz BIAŁY
płk Mieczysław GRABOWSKI
ppłk Józef MILEWSKI