Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM

 

 

ul. Bema 87 pok. 12, 01-233 Warszawa

tel/fax: CA + 48 (22) 818 25 67

tel. kom. + 48 515 134 446

 


 

Strona internetowa: www.fundemerwoj.pl

 

 

 


 

Zarząd Fundacji

płk Ryszard MALUTA - Prezes Zarządu
płk Jerzy DĄBROWSKI - Wiceprezes Zarządu
płk Marian NOWAKOWSKI - Sekretarz Zarządu
płk lek. Piotr BIAŁOKOZOWICZ - Członek Zarządu
mjr Tadeusz BUZUK - Członek Zarządu
st. chor. Bogdan GRUSZCZYŃSKI - Członek Zarządu
ppłk Stanisław KLIMCZYŃSKI - Członek Zarządu
Adam KRASIEŃKO - Członek Zarządu
mjr Tadeusz KURZYŃSKI - Członek Zarządu
płk Jan SZYMCZYK - Członek Zarządu

 

Rada  Fundacji

płk dr Czesław MARMURA - Prezes Rady
ppłk Leszek CHUMEK - Wiceprezes Rady
płk Józef MROCZKA - Sekretarz Rady
płk Mieczysław GRABOWSKI - Członek Rady
mjr Kazimierz KONIK - Członek Rady
ppłk Józef MILEWSKI - Członek Rady
gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI - Członek Rady

    Biuro  Fundacji

płk Ryszard MALUTA - Dyrektor  Biura
płk Tadeusz AUGUSTYNIAK - Księgowy
płk Leszek ALISZ - Koordynator fundacyjnej pomocy, kancelista, kasjer

Stan  na dzień 15 maja 2021 r.