Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

EUROPEJSKA ORGANIZACJA ZWIĄZKÓW ŻOŁNIERZY EUROMIL

 

 


 

Strona internetowa: euromil.org

 

 

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbył się 6. Kongres Europejskiej Organizacji Wojskowych Stowarzyszeń i Związków Zawodowych (EUROMIL).

 

 

W pierwszym dniu przyjęto sprawozdania ustępujących władz (prezydenta, skarbnika, audytorów) oraz dokonano wyboru nowych osób funkcyjnych.

Do władz EUROMILU wybrani zostali:

 

1. Na stanowisko Prezydenta EUROMILU

Emmanuel JACOB - (Belgia - Konfederacja Generalna Personelu Wojskowego)

 

2. Wiceprezydentem EUROMILU został:

Jörg GREIFFENDORF - (Niemcy - Związek Rezerwistów Bundeswehry)

 

3. Skarbnikiem EUROMILU został:

Ton De ZEEUW - (Niderlandy - Stowarzyszenie Królewskiej Żandarmerii Wojskowej)

 

4. Na członków zarządu wybrani zostali:

István  Bácskai  - (Węgry - Związek Zawodowy Wojska)

 

Antonio Lima Coelho  - (Portugalia - Krajowe Stowarzyszenie Podoficerów)

 

Jasper Hansen - (Dania - Centralne Stowarzyszenie Personelu Obrony Służby Stałej)

 

Gerard Guinan - (Irlandia - Stowarzyszenie Przedstawicieli Służby Stałej Sił Obrony Irlandii)

 

Johan Öhlen - (Szwecja - Szwedzkie Stowarzyszenie Oficerów Wojskowych)

 

George Zgardanas - (Grecja - Panhelleńska Federacja Stowarzyszeń Wojskowych)

 

Kongres odbył się w formie telekonferencji przy pomocy platformy komunikacyjnej ZOOM, natomiast głosowanie prowadzono za pomocą programu NemoVote.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował Sekretarz Generalny ZG ZŻWP kol. Henryk Budzyński.