Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

„Głos Weterana i Rezerwisty”

 

ZWIASTUN

„Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 8 (398) Sierpień 2022 r.

 

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Uprzejmie zapraszamy do sierpniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. przeczytacie:

1. „Trwać do samego końca”  -  rozważania Redaktora Naczelnego po XII Krajowym Zjeździe Delegatów. Lektura obowiązkowa.

2. „Muzeum Lotnictwa większe od Sił Powietrznych”. Janusz Zajdzik oprowadza nas po dęblińskim Muzeum Sił Powietrznych. Nie tylko dla miłośników historii i lotnictwa.

3. „Polska obrona powietrzna i przeciwrakietowa”. Niezwykle ciekawe rozważania Andrzeja Lewandowskiego na temat znaczenia skutecznej obrony powietrznej i przeciwrakietowej nawiązujące do wstępnych analiz wojny w Ukrainie. Lektura dla wszystkich.

4. „Nikt nie zabronił myśleć” - niezwykle ciekawe rozważania Ryszarda Maluty na temat rzeczywistości związkowo-fundacyjnej. Lektura obowiązkowa.

Ponadto:

1. Bardzo bogata kronika z życia Związku.
     2. Poradnik zdrowotny - Piotra Białokozowicza.
     3. Bogaty kącik kulturalny.
     4. Pożegnania.

A także:

„Hejnał Mariacki, czyli legenda złotej trąbki”. Henryk Budzyński, z lekkim przymrużeniem oka przypomina historię hejnału mariackiego i ogłasza konkurs.

 

Uprzejmie zapraszamy do sierpniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

 

Życzymy przyjemnej lektury

Wasz wydawca

 GWIR Sp. z o.o.