Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Galeria miejsc pamięci

Działalność Koła nr 19 w Stargardzie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w 2021 r. obchodzi jubileusz 40-lecia, to nie tak długi okres, ale istnieją trwałe ślady działalności Koła nr 19 w Stargardzie, którymi warto się podzielić i pokazać nasze dokonania:

1. Obelisk z tablicą upamiętniającą żołnierzy 9 Zaodrzańskiego pułku piechoty 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta na pl. Słonecznym w Stargardzie.

2. Wydzielenie i zorganizowanie Kwatery Saperów na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie.

3.   Dwie  pamiątkowe tablice znajdujące się w Kołobrzegu poświęcone także żołnierzom 9 Zaodrzańskiego pułku piechoty 3 Dywizji Piechoty im. Romualda  Traugutta  - na Cmentarzu Wojennym w Zielenienie i na fragmencie muru byłej gazowni, miejscu walk 9 Zaodrzańskiego pułku piechoty.

4.  Inicjatywa nadania nazwy ulicy 9 Zaodrzańskiego pułku piechoty w Stargardzie oraz wsparcie przez Zarząd Koła Nr 19 inicjatywy Oddziału ZIW RP nadania nazwy ulicy Inwalidów Wojennych.

 

« Powrót do listy