Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 15 grudnia 2021 r., sygn. III UZP 7/21

W załączeniu przesyłam Uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 15 grudnia 2021 r., sygn. III UZP 7/21 (druga emerytura), wraz z jej uzasadnieniem. Uprzejmie proszę  zwrócenie uwagi na sposób wnioskowania Sądu Najwyższego.

płk Henryk Budzyński