Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

NIE DLA DRUGIEJ EMERYTURY

Uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2021 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzyła zagadnienie prawne „Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

 

 

Ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru obliczoną bez uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych, z tytułu których jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez niego (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm. w związku z art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 586 ze zm.).

 

 

 

SN nie nadał tej uchwale mocy obowiązującej zasady prawnej, niemniej jednak sądy niższych instancji, a także organy emerytalno-rentowe z pewnością będą z niej korzystały.

Niestety, Koledzy którym sądy prawomocnie przyznały prawo do dwóch emerytur, mundurowej i z systemu powszechnego nie mogą spać spokojnie.

Istnieje niebezpieczeństwo, że może znaleźć się organ emerytalno-rentowy, który (drogą rozpoznania walką) podejmie próbę wznowienia postępowania powołując się na nowe okoliczności dla sprawy w postaci powyższej uchwały Sądu Najwyższego. Czy sąd przyjmie taką sprawę to zupełnie inny problem.

Henryk BUDZYŃSKI

Źródło: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne_SN.aspx?ItemSID=1574-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&fbclid=IwAR1EkHxKXHaWQL4zc2j2lhOde5E9aA-O8Vzc1G2NhlkPAjkcyRuHM3PyReM

 

Więcej: https://www.rp.pl/mundurowi/art19200041-sad-najwyzszy-zdecydowal-jedna-emerytura-dla-mundurowych