Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Interpelacja Poselska nr 23110

 

Interpelacja nr 23110

do ministra obrony narodowej, ministra rodziny i polityki społecznej,

ministra spraw wewnętrznych i administracji,

ministra sprawiedliwości

w sprawie emerytur dla służb mundurowych świadczonych

przez WBE MON, ZER MSWiA, BE SW i ZUS

 

 

 


 

Interpelacja nr 23110

Odpowiedź ministra rodziny i polityki społecznej

 

 


 

Interpelacja nr 23110

Odpowiedź ministra sprawiedliwości

 

 


 

Interpelacja nr 23110

Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji