Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

BEZINTERESOWNY DAR PŁK. JANA CHOJNACKIEGO DLA ZŻWP

27 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZŻWP odbyło się niecodzienne spotkanie. W tym oto dniu płk Jan Józef Chojnacki – autor i kompozytor pieśni „To przecież nie tak dawno”, naszego związkowego hymnu podpisał umowę w sprawie darowizny z dziedziny twórczości. Ze strony Związku umowę parafował Sekretarz Generalny płk Jan Kacprzak.
    Płk Jan Chojnacki upoważnił Związek oraz jego Zarządy Wojewódzkie, Rejonowe oraz Koła do bezpłatnego wykorzystywania pieśni „To przecież nie tak dawno”, szczególnie do jej traktowania, jako Hymn ZŻWP, do jej publicznego śpiewania, nagrywania i odtwarzania, z wyjątkiem wykorzystywania w celach komercyjnych. Upoważnienie służy również Związkowi do bezpłatnego publikowania słów i nut wymienionego utworu.
   Za ten bezinteresowny dar płk. Janowi Chojnackiemu serdecznie po żołniersku dziękujemy!!! Związek przyjął dar z zadowoleniem i wdzięcznością i zobowiązał się do poniesienia ewentualnych kosztów w stosunku do Skarbu Państwa, jeśli takowe okażą się niezbędne w wyniku tej darowizny. Równocześnie Związek będzie starał się o dalsze popularyzowanie i możliwie częste użytkowanie pieśni.
  W spotkaniu uczestniczyli również: prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego płk Bogdan Miller oraz Rzecznik Prasowy Związku płk Miłosz Biały.
   W czasie miłej rozmowy płk Jan Chojnacki wspominał także okres powstawania i prawykonania pieśni. – „Pierwsze wykonanie powiodło się na tyle dobrze, że w pełni zaspokaja również moje ambicje autorskie oddając w pełni nastrój i treść zapisu. Trwa to już kilkanaście lat – oby jak najdłużej”.
   Zapraszamy również nasze koleżanki i kolegów do autorskiego felietonu płk. Jana Chojnackiego dotyczącego genezy powstania naszej pieśni związkowej. Można go znaleźć klikając na poniższy obrazek.

Rzecznik Prasowy ZŻWP
płk Miłosz BIAŁY

 

 

 Zdjęcie pamiątkowe po podpisaniu umowy darowizny. Od lewej: płk Jan Kacprzak, płk Jan Chojnacki i płk Bogdan Miller
Darczyńca płk Jan Chojnacki - autor i kompozytor pieśni „To przecież nie tak dawno”
Darczyńca płk Jan Chojnacki wspomina okres powstawania i prawykonania pieśni

« Powrót do listy