Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

1,5 % OPP - ZŻWP

Szanowni Państwo!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1,5 % podatku za 2023 r. na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:
    1. Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;
     2. Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;
    3. Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
     4. Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;
    5. Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Szanowni Państwo!

Nie ważne jak wysokie są Wasze dochody i jak wysoki jest 1,5 % Waszego podatku.

Możecie skorzystać z okazji i już dziś wesprzeć naszą działalność statutową. Przekazując nawet niewielką sumę wspierasz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w realizacji jego misji.

W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszej organizacji. Nawet małe kwoty potrafią pomóc w realizacji zadań ważnych dla emerytów (rencistów) wojskowych oraz ich rodzin.

Liczymy na Was. Dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

Jeżeli składacie deklarację podatkową drogą elektroniczną należy zaznaczyć odpowiednią pozycję w formularzu i wpisać numer Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS: 0000141267).

Jeżeli rozlicza Was organ emerytalny należy wypełnić formularz PIT - OP i złożyć go (lub wysłać pocztą) w Waszym urzędzie skarbowym. Możecie to zrobić do 30 kwietnia 2024 r.

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: zzwp@op.pl oraz ezzwp@zzwp.pl.

Pamiętajcie !!!

Nie daj zarobić fiskusowi, przekaż 1,5 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Przekazując 1,5 % swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1,5 %.
    W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1,5 %. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1,5 % - owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 

« Powrót do listy