Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Zawody sportowo-obronne Rejonu Słupskiego

Doroczne zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Rejonu Słupskiego odbyły się 9 września 2023 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
    Celem tych zawodów było:
   - integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych;
   - utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zawody przeprowadzono w trzech grupach:
     - Grupa zespołów kół ZŻWP - 6 zespołów;
     - Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych - 5 zespołów;
     - Grupa zespołów samorządu terytorialnego - 2 zespoły.
     Razem - 21 zespołów.

Puchary dla zwycięzców ufundowali:
     - Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP - dla grupy zespołów kół ZŻWP,
     - Prezydent Miasta Słupska - dla grupy zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
     - Starosta Powiatu Słupskiego - dla grupy zespołów samorządu terytorialnego.

Zawody przeprowadzono w konkurencjach:
     1. Strzelanie z karabinka sportowego.
      Warunki: odległość 50 m, cel - tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki.
        - 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych liczonych do wyniku.
     2. Strzelanie z pistoletu sportowego.
       Warunki: odległość 25 m, cel - tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka stojąc z wolnej ręki.
        - 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych liczonych do wyniku.

Najlepsze zespoły nagrodzono:
     - pucharem i dyplomem za zajęcie 1 miejsca, w każdej grupie indywidualnie i zespołowo;
     - dyplomem za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo, w każdej grupie.

W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:
     A. Grupa zespołów kół ZŻWP:
     a) Konkurencja zespołowa:
        1. Koło nr 1 ZŻWP ze Słupska - 231 pkt.
        2. Koło nr 4 ZŻWP z Redzikowa - 224 pkt.
        3. Koło nr 5 ZŻWP z Ustki - 223 pkt.
     b) Konkurencja indywidualna:
         1. Zblewski Janusz - Koło nr 2 ze Słupska - 84 pkt.
         2. Grochowski Janusz - Koło nr 1 ze Słupska - 84 pkt.
         3. Kaczmarkiewicz Robert - Koło nr 3 ze Słupska - 81 pkt.
     B. Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych
     a) Konkurencja zespołowa:
        1. Stowarzyszenie Przyjaciół 28 SPLM z Redzikowa - 256 pkt.
        2. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku - 250 pkt.
        3. Zarząd Okręgowy SEiRP ze Słupska - 225 pkt.
     b) Konkurencja indywidualna:
         1. Kuras Ryszard - Stow. Przyjaciół 28 SPLM w Redzikowie - 94 pkt.
         2. Derdziński Mieczysław - ZO SEiRP w Słupsku - 90 pkt.
         3. Szmagliński Kazimierz - Stow. Przyjaciół 28 SPLM w Redzikowie - 87  pkt.
     C. Grupa zespołów samorządu terytorialnego:  
     a) Konkurencja zespołowa:
        1. Urząd Miasta Słupsk - 243 pkt.
        2. Starostwo Powiatowe w Słupsku - 225 pkt.
     b) Konkurencja indywidualna:
        1. Grzeczka Sławomir - UM Słupsk - 84 pkt.
        2. Kotlarek Jacek - UM Słupsk - 81 pkt.
        3. Klomfas Zbigniew - UM Słupsk - 78 pkt.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów, w szczególności: Staroście Powiatu Słupskiego Panu Pawłowi Lisowskiemu i Prezydentowi Miasta Słupska Pani Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej za ufundowanie pucharów dla poszczególnych grup zespołów. Dziękujemy Kierownictwu i załodze Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” zaangażowanej w sprawne przeprowadzenie zawodów, a także sędziom za rzetelną i sprawiedliwą ocenę strzelających, a zespołom wystawionym przez poszczególne koła, stowarzyszenia i samorządy gratulujemy osiągniętych wyników. Dziękujemy za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzymy nowych sukcesów w kolejnych zawodach.
    Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody odbyły się, przebiegły sprawnie i bezpiecznie bardzo serdecznie dziękuję.

Sędzia Główny zawodów: płk dypl. Jan KARAŚ
Foto: Maciej SULIGA

 

« Powrót do listy