Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Pilskie Centrum Tradycji Wojskowych

2 maja 2023 r. był dniem uroczystego otwarcia Pilskiego Centrum Tradycji Wojskowych.
   Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi na maszt, który został zamontowany na budynku Starostwa. To najwyższy punkt w Pile - stolicy powiatu pilskiego, na którym powiewa Biało-Czerwona.
    Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców i liczni goście. Obecny był m.in. Adam Niedzielski Minister Zdrowia, poseł na Sejm Marta Kubiak, przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych i organizacji kombatanckich, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Pile, żołnierze 122 batalionu lekkiej piechoty WOT z Dolaszewa, policjanci, seniorzy z Uniwersytetu trzeciego wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, uczniowie szkół średnich, harcerze, pracownicy starostwa.

    Po podniesieniu flagi na maszt otwarte zostało Pilskie Centrum Tradycji Wojskowych.
    To nowe miejsce, które urządzono w budynku Starostwa. Zgromadzono w nim pamiątki po jednostkach stacjonujących w Garnizonie Pilskim, które miały w Pile niezwykle długą i bogatą historię. Przypomnę, że jest to już trzecie pomieszczenie eksponatów wojskowych, którymi opiekuje się Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile i Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa - Koło w Pile. Szczególne słowa uznania kierujemy do kol. ppłk. Józefa Kanieckiego, który z niezwykłą pieczołowitością opiekuje się zgromadzonymi pamiątkami.
   Powinniśmy pamiętać, że żołnierze nie tylko stacjonowali w Pile, ale Piłę zasiedlali i odbudowywali. Duży wkład miał 9 Zaodrzański Pułk Piechoty czy Oficerska Szkoła Samochodowa.
   Dziękujemy Panu Staroście Eligiuszowi Komarowskiemu za udostępnienie nam tego miejsca.
   Sala ta będzie udostępniana na spotkania, konferencje, szkolenia jak również na spotkania młodzieży ze szkół naszego regionu.
   - Chwała należy się tym co służyli, pamięć tym, którzy zginęli wykonując obowiązki służbowe - podkreślił minister Adam Niedzielski w uznaniu dla działań zorganizowania Pilskiego Centrum Tradycji Wojskowych.    
   - Będziemy zachęcać mieszkańców, uczniów szkół do zwiedzania nowej Sali Tradycji. Z  pewnością będzie to ciekawa lekcja regionalnej historii Garnizonu Piła - dodał starosta Eligiusz Komarowski.
   Podczas otwarcia wystąpił Chór Halka z Piły oraz Di Ortica z Szydłowa pod dyrekcją Przemysława Wojnarowskiego z koncertem pieśni patriotycznych.
    My jako Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile nie chcieliśmy, aby ślad po jednostkach wojskowych uległ zapomnieniu. Stąd też szukaliśmy pomieszczenia, w którym moglibyśmy wyeksponować i pokazać mieszkańcom Piły nie tylko pamiątki po wojsku, które stacjonowało w Pile, ale również te, które znajdowały się w dawnej Sali Tradycji Garnizonu Pilskiego przy ul. Kossaka i Wojska Polskiego.

Zygmunt JELIŃSKI

 

« Powrót do listy