Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Sympozjum PZW ZŻWP w Gdańsku z okazji 103 rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk

W dniu 14 lutego 2023 roku w dużej sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się sympozjum Pomorskiej Organizacji ZŻWP w celu uczczenia 103 rocznicy  zaślubin  Polski z Morzem.
    Zgromadzonych  uczestników  powitał dyrektor Muzeum MW  Tomasz Miegoń, życząc owocnych  obrad. Kol. kmdr por. Roman Augustyniak - inicjator sympozjum, prezes koła  nr 2 ZŻWP w Gdańsku, wręczył mu oryginał „Instrukcji Oficera Informacyjnego pułku na czas wojny” z 1936 r.

   Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. ppłk Zbigniew Drozdek podziękował  za możliwość  przeprowadzenia imprezy i pomoc w jej organizacji oraz otworzył sympozjum, witając na wstępie zaproszonych gości w osobach: Hanny Zych-Cisoń wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Pomorskiego, Karola Wardańskiego przewodniczącego Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego, kmdr. Eugeniusza Konarskiego ze Związku Inwalidów Wojennych, Emilii Maćkowiak ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku, Tamary von Wieckiej-Olszewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Macieja Kukli - kierownika Referatu Organizacyjno - Protokolarnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, mec. Jacka Gibały przewodniczącego Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów; płk. Mieczysława Chudzińskiego - dyrektora Wojskowego Biuro Emerytalnego; płk. Henryka Budzyńskiego - Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP, płk. Miłosza Białego i płk. Stanisława Kalskiego - wiceprezesów ZG ZŻWP, kmdr. Stanisława Teicherta - sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej; płk. Andrzeja Morawca - Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów, dr. Jarosława Przyjemczaka - prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego, dr. Wojciecha Woska - kierownika Katedry Bezpieczeństwa WSAiB im. Kwiatkowskiego oraz wiele naszych koleżanek i kolegów, jak i sympatyków historii Gdyni i Marynarki Wojennej.
    Następnie kol. ppłk Zbigniew Drozdek przekazał głos prowadzącemu obrady kmdr. dr. Zbigniewowi Wojciechowskiemu.
    Na początku kmdr rez. dr hab. Wiesław Topolski wygłosił interesujący referat na temat: „Tworzenie administracji Państwa Polskiego na Pomorzu - rola gen. broni Józefa Hallera i żołnierzy Frontu Pomorskiego - symboliczne zaślubiny”.
   Następnie wysłuchano wystąpienia pana Pawła Pawłowskiego na temat „Geneza ceremoniału aktu zaślubin z morzem - 1920 r.” oraz kmdr. por. Józefa Wąsiewskiego, po których pan Piotr Czerepak z MMW przedstawił dzieje i wzory umundurowania powstającej z trzech flot zaborców Marynarki Wojennej II RP (1918 - 39).
   Referat końcowy na temat: „Służby Informacyjne Dowództwa Floty (1918 - 39) - SRI” wygłosił kol. kmdr por. Roman Augustyniak.
   Posumowania Sympozjum dokonał prowadzący obrady kol. kmdr dr Zbigniew Wojciechowski. Na koniec głos zabrał prezes PZW ZŻWP kol. ppłk Zbigniew Drozdek, dziękując prelegentom i przybyłym za uczestnictwo. W przerwie dla uczestników został zorganizowany poczęstunek. Natomiast, po zakończeniu umożliwiono zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej.
    Warto podkreślić, że referenci przedstawili ciekawe spojrzenie na rocznicę zaślubin z morzem, prezentując mało znane fakty z tego niezwykle interesującego fragmentu naszych dziejów.

Tekst: R. ŻYWICKI i R. AUGUSTYNIAK
Foto: R. ŻYWICKI

 

« Powrót do listy