Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

DOBRO POWRACA - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I INTEGRUJĄCE ŚRODOWISKO WETERANÓW I KOMBATANTÓW MZW ZŻWP W KRAKOWIE W 2022 r.

Dzisiejsza rzeczywistość funkcjonowania jednostki, grupy, narodu czy całej populacji, uzależniona jest bezpośrednio od nie w pełni zdefiniowanych zagrożeń. Migracje, pandemia, światowy terroryzm, zagrożenia konfliktem militarnym naruszającym integralność terytorialną, zmiany klimatyczne, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego i cybernetycznego, są jedynie wycinkiem długiej listy zagrożeń, które ewaluują i oddziaływają na społeczeństwa i ludzi. Na tę sytuację nakładają się dodatkowo agresja Rosji w Ukrainie i obostrzenia epidemiczne związane z przebyta pandemią. Sytuacja ta ma istotny wpływ na zdrowie i kondycję psychiczną szczególnie ludzi starszych i samotnych.
   Z drugiej strony, w okresie szybkiego postępu cywilizacyjnego, globalizacji i rozwoju nowoczesnych środków komunikowania się, postępu technik cyfrowych, wielu ludzi po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na  emeryturę, rentę, lub po stracie bliskiej osoby czuje się osamotnionym, zagubionym, wymagającym pomocy – jak poradzić sobie w świecie zdominowanym przez Internet, jak załatwić podstawowe sprawy nie narażając zdrowia i przestrzegając obostrzeń związanych z pandemią, do kogo zwrócić się o podstawowe informacje.  Problem ten dotyczy wszystkich, ale w szczególności osób, nie posiadających możliwości materialnych lub dostatecznej wiedzy w zakresie posługiwania się nowoczesnym narzędziami komunikacji społecznej. Istniejący w ramach realizacji polityki senioralnej tzw. ,,asystenci’’ - młodzi wolontariusze, wspierający starsze osoby w zakresie min. pomocy w obsłudze nowoczesnych środków komunikacji, chociaż wykonują  niezwykle potrzebną pracę z seniorami, to jednak nie załatwia to wszystkiego co jest potrzebne i niezbędne.
    Widząc narastanie tego problemu i na podstawie sygnałów od naszych kolegów i rodzin, Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (MZW ZŻWP), w ramach działalności, pomocowej, podjął decyzję o organizacji przedsięwzięć aktywizujących i integrujących środowisko byłych wojskowych  i zapraszanie ich na spotkania, koncerty, wystawy, razem z rodzinami. Dotychczasowa forma spotkań koleżeńskich w okresie i po pandemii, praktycznie zanikła, spotkania kół gromadziły niewielką liczbę członków, spadała aktywność nasi koledzy pozostawali i izolowali się w mieszkaniach.
    Pierwszym tego typu przedsięwzięciem aktywizującym środowisko byłych wojskowych, był „Wielkanocny koncert charytatywny zespołu jazzowego Old Metropolitan Jazz Band”. Sukces tego przedsięwzięcia utwierdził nas w przekonaniu, że jeżeli przygotuje się atrakcyjne, interesujące i ciekawe przedsięwzięcie to frekwencja jest zadawalająca, i tak było w tym przypadku. Dodatkowym aspektem który zmobilizował nasze środowisko, była akcja charytatywna realizowana podczas koncertu - wsparcie dla rodzin naszych kolegów którzy przyjęli „pod gościnny dach rodziny z Ukrainy”.
   Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z Fundacją Rodziny Jordan Rozwadowskich oraz prezesem firmy „Petrosol” była konferencja naukowa „Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski - dlaczego warto pamiętać?” zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W konferencji oprócz historyków, przedstawicieli naszego związku, uczestniczyła młodzież klas mundurowych, poczty sztandarowe jednostek wojskowych których patronem jest gen. Rozwadowski oraz przedstawiciele środowisk  kombatanckich  i społecznych Miasta Krakowa.
   Do kolejnego przedsięwzięcia, na które nie trzeba już było namawiać, była  wystawa  „Kraków w symbolice i odznakach wojskowych”, którego dodatkowym celem jest patriotyczna edukacja i promocja  obronności na tle historycznym w Krakowie. Wystawa została objęta „Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa” i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wystawcy i kolekcjonerzy militariów przybyli z Warszawy, Lublina i oczywiście z Krakowa. Wystawę wzbogaciły zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej z Jedlicza, prezentujące sylwetkę ppłk. Kaspra Wojnara, Legionisty, twórcy artylerii w niepodległej Polsce, działacza niepodległościowego, literata i wydawcy, patrona tej instytucji. W wystawie uczestniczyli koledzy z kół ZŻWP z Krakowa i Olkusza oraz nasi sympatycy z Małopolski a także władze Miasta Krakowa, w osobie Zastępcy Prezydenta Krakowa, przedstawiciele  środowisk kombatanckich, młodzież szkolna z klas integracyjnych oraz zaproszeni goście.
   Środowisko żołnierzy, weteranów służby poza granicami kraju i kombatantów misji pokojowych ONZ, zna realia konfliktów zbrojnych, ponieważ uczestniczyliśmy w operacjach stabilizacyjnych, humanitarnych, ONZ i Unii Europejskiej,  podczas których najbardziej cierpią osoby cywilne i dzieci, dlatego cały czas wspieramy akcją pomocy, uchodźcom  z Ukrainy. W ramach naszej działalności również, nie zapominamy o młodzieży, na organizowane przedsięwzięcia zawsze zapraszamy młodzież klas integracyjnych i mundurowych szkół województwa małopolskiego.
    Przedsięwzięcia organizowane w ramach OPP są efektem owocnej współpracy z Zarządem Głównym ZŻWP oraz Urzędem Miasta Krakowa. Dotychczas współpraca realizowana była w poprzez wsparcie i pomoc najbardziej potrzebującym, np. wnioskowanie o miejsca dla seniorów w DOS, finansowanie przez Urząd Miasta Krakowa i środowiska biznesowe zakupu „żołnierskiej świątecznej paczki” podróży historycznych z uwzględnieniem upamiętnienia miejsc bitew i cmentarzy wojskowych. Obecnie działalność rozszerzyliśmy na przedsięwzięcia integracyjne w formule otwartej dla wszystkich kolegów, rodziny, zaprzyjaźnione organizacje i sympatyków.
    Szczególnie ważnym przedsięwzięciem MZW ZŻWP było świąteczno noworoczne spotkanie, zorganizowane jak poprzednie w formule otwartej dla wszystkich naszych członków, sympatyków i zaproszonych gości. Spotkanie związane było z 200. rocznicą urodzin wynalazcy lampy naftowej, co przedstawił i uatrakcyjnił wykład „Ignacy Łukasiewicz - działacz niepodległościowy i wynalazca” wygłoszony przez pana dr. Stanisława Szafrana oraz promocja książki „Światło z ziemi” autorstwa pani Marii Stefanik i wystawa fotograficzna „Śladami Ignacego Łukasiewicza” przygotowana przez fotografika Leszka Stefanika. Spotkanie zorganizowane zostało przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, a symbolicznym podziękowaniem było wręczenie Prezydentowi Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu, Krzyża Komandorskiego ZŻWP, przyznanego przez ZG ZŻWP, w uznaniu wyjątkowych zasług Pana Prezydenta, w dziedzinie promocji obronności i wsparcia środowisk weteranów i kombatantów. Ten symboliczny moment podkreślił, również 20. rocznicę sprawowania urzędu Prezydenta Krakowa, przypadającą w tym roku.
    Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem podsumowującym rok 2022, była już tradycyjna akcja „Żołnierska Świąteczna Paczka”, która obok „Żołnierski Znicz Pamięci” stanowi element stały naszej rocznej agendy. W tym roku, dzięki wsparciu uzyskanemu z Urzędu Miasta Krakowa i firmy „Petrosol”, przygotowaliśmy prawie 50 paczek z niezbędnymi produktami żywnościowymi i pierwszej potrzeby, dla najbardziej potrzebujących, chorych i samotnych. My żołnierze nie zapominany o naszych wspaniałych poprzednikach z  II wojny światowej, Bohaterów z Monte Cassino i rodzinach żołnierzy z wojny 1920 r. Upominek świąteczny z życzeniami noworocznymi został przekazany min. dla Żołnierza II Korpusu Polskiego, Bohatera z Monte Cassino panu prof.  Wojciechowi Narębskiemu. Chwała Bohaterom!!!
    Nasza działalność jest widoczna i ceniona w mieście i województwie, informacje o  planowanych przedsięwzięciach, publikowane są na portalu Magiczny Kraków, a sprawozdania z przeprowadzonych spotkań, na stronie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i stronach internetowych różnych organizacji Krakowa. Sukces jaki odnieśliśmy zawdzięczamy pracy „pro publiko bono” naszych koleżanek i kolegów z MZW, wsparciu udzielanego nam przez Zarząd Główny ZŻWP, Miasto Kraków i środowiska „Ludzi z Otwartym Sercem” z firmy Petrosol.
   Artykuł ten pokazuje tylko niewielki odcinek możliwości jakie pozostają w obszarze działalności integracyjnej i współpracy pomocowej, jest to tylko przykład jak możemy sobie wzajemnie pomagać i robimy to z nadzieją, że ta pomoc rodzi dobro i jest nam organizatorom i odbiorcom potrzebna. Bo ludzi dobrej woli jest więcej…..

Marek KOŁACZ

 

« Powrót do listy