Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

DOBRE I ZŁE WIEŚCI Z OLSZTYNA

W olsztyńskiej organizacji ZŻWP wiele się ostatnio dzieje, ale nie wszystkie wieści o tych działaniach są pomyślne. Oprócz tradycyjnego uczestnictwa ze sztandarem w uroczystościach i obchodach świąt  państwowych i wojskowych, są też wydarzenia przykre.
   Na pewno dobrą wiadomością jest to, że w okresie letnim członkowie olsztyńskich kół wykupili cegiełki na kwotę 500 zł i przekazali ja Fundacji Pomocy Emerytów i Rencistom Wojskowym. Następna transza cegiełek w drodze. - W akcji tej szczególnie wyróżniły się koła nr 19 (prezes kpr. Mieczysław Tomaszewski), 21 (st. brygadier Maciej Jasiński) i 29 (mjr Roman Wiśniewski) oraz kilku członków Stowarzyszenia Oficerów 15 DZ - powiedział skarbnik ZW ZŻWP w Olsztynie st. chor. sztab. Krzysztof Michalak, członek koła nr 29.
    Drugą dobrą wiadomością jest to, że 3 listopada wręczono wreszcie (z powodu pandemii z opóźnieniem) związkowe odznaczenia przyznane prezydentowi Olsztyna, dr. Piotrowi Grzymowiczowi. Krzyż Złoty „Za Zasługi dla ZŻWP”  przekazał mu prezes ZW płk Albin Polechoński, a jego zastępca i członek ZG ZŻWP  st. bryg. PSP Maciej Jasiński - Krzyż Złoty z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”.

    W tej skromnej nieco uroczystości uczestniczyli także członkowie Koła nr 21, wnioskodawcy tych odznaczeń - płk Czesław Kaszuba (członek Komisji Odznaczeń ZW), por. Jerzy Pantak (członek prezydium ZW ZZWP w Olsztynie) i st. chor. sztab. Eugeniusz Grzybowski, przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Rozmawiano o dotychczasowej – dobrej - współpracy z samorządem Olsztyna. Prezydent Grzymowicz powiedział, że docenia wkład naszego związku w życie społeczne miasta, dziękował za udział w uroczystościach oraz za poparcie w obronie historycznych faktów i likwidacji niektórych pomników, uważanych obecnie za „niesłuszne”.
    Na przykład od miesięcy toczy się batalia o losy pomnika, dzieła wybitnego polskiego artysty Ksawerego Dunikowskiego, poświęconego dawniej Armii Czerwonej, a od kilkunastu lat noszącego nazwę: „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”. Niedawno minister Gliński odebrał mu status zabytku i 10 listopada skuto z niego symbole sierpa i młota. Jest obawa, że jeśli usuniemy podobne temu ślady II wojny światowej (a to jeden z ostatnich), to w społeczeństwie pojawi się fałszywa narracja, że Warmię i Mazury podarowała nam nie aliancka Wielka Trójka, lecz sam Hitler (choć poniekąd to prawda, bo to on sprowadził na Prusy Wschodnie zemstę Armii Czerwonej). Zdanie naszego Związku przychyla się do postulatów, by pomnik pozostawić na swoim miejscu z odpowiednimi opisami, tego, co działo się tu w 1945 roku i jakie przyniosło konsekwencje. - Takie teksty są nawet gotowe, z akceptacją  historyków, także z IPN - stwierdził prezydent Grzymowicz.
    Ze strony administracji Olsztyna w tym spotkaniu uczestniczył też Zbigniew Karpowicz, dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych. Jego obecność była tym bardziej ważna, że Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Olsztynie po raz trzeci w ostatnich latach stanął przed widmem utraty siedziby i przeprowadzki w nowe miejsce. Trzeba było doprecyzować warunki tej przeprowadzki. I to jest ta zła wieść. Prezydent i dyrektor Karpowicz zapewnili o daleko idącej pomocy w znalezieniu nowego lokalu. Zresztą przy poprzedniej przeprowadzce też okazano nam pomoc nie tylko ze strony Ratusza, ale i Związku Kombatantów RPiBWP, który odstąpił nam pokój w swej siedzibie przy ul. Dąbrowszczaków 10.
   Tymczasowo, dzięki tej życzliwości oraz kierownictwu Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  w Olsztynie, znaleźliśmy kąt w siedzibie OCOP  przy ul. Tarasa Szewczenki 1 - notabene w budynku dawnego batalionu łączności przy ul. Jagiellońskiej. Trwa więc przeprowadzka, bo dotychczasową siedzibę musimy opuścić jeszcze w listopadzie.
   - Po prostu wzrósł nie tylko czynsz za wynajmowany pokój (z niedawnych  55 gr do 5,50 zł/mkw. - i tak preferencyjny dla organizacji pozarządowych), ale drastycznie podniesiono opłaty za media - informuje skarbnik ZW Krzysztof Michalak. - Zajmowaliśmy lokal o powierzchni nieco ponad 29 mkw., więc miesięczne opłaty, około 500 zł, wyższe o ok. 150 zł niż w pierwszym półroczu, przekraczają nasze możliwości. Np. czynsz wynosi ostatnio prawie 195 zł, przedpłata za ogrzewanie ponad 250 zł, rachunki za wodę i ścieki opiewały ostatnio na sumy ok. 30 zł miesięcznie, do tego trzeba doliczyć zmienny koszt prądu - informuje kolega Michalak. Ale to nie wszystko, bo ostateczny rachunek za ogrzewanie przychodzi po zakończeniu sezonu. Ostatnio było to 900 zł. Musieliśmy zrobić dodatkową składkę wśród członków kół, by go zapłacić. A teraz dowiedzieliśmy się, że stawka za C.O. podniesiono z 5 zł do 7 zł za metr kwadratowy, podobnie za ścieki - też 7 zł za metr sześcienny.
Nic dziwnego, że w olsztyńskiej organizacji zapanowały minorowe nastroje.

 Tekst i zdjęcia Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy