Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Uroczystości pod pomnikiem poległych absolwentów 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie

W tym roku minęło 78 lat od daty utworzenia w Lublinie 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. Rozkaz o sformowaniu 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty podpisał w dniu 20 września 1944 r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. broni Michał Rola-Żymierski.
    W 1978 r. żyjący absolwenci 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty ufundowali pomnik poświęcony ich kolegom, którzy polegli na polach bitewnych II wojny światowej.
    23 września 2022 r. Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie zorganizował, pod tym pomnikiem, uroczystość upamiętniającą poległych absolwentów oraz rocznicę utworzenia Szkoły.

   Uczestników uroczystości powitał prezes ZW ZŻWP płk Tadeusz Hawrylinka. Następnie płk Ryszard Długosz z Koła nr 12 przedstawił polityczno-militarne przesłanki decyzji o utworzeniu Szkoły oraz zagmatwane losy, które przywiodły w jej progi przyszłych podchorążych.
    W lipcu 1944 r. dla młodych mężczyzn z wschodniej Polski zaczynało się „nowe życie”. Dla wielu z nich wstąpienie do regularnego wojska było jedyną drogą ratunku przed aresztowaniem lub wywózką na wschód do łagrów. W szeregach słuchaczy Szkoły znaleźli się ludzie z różnych środowisk i o zróżnicowanych orientacjach politycznych. Byli tam więźniowie łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych, żołnierze września, ale byli również ludzie z lasu - wśród nich akowcy, bechowcy i żołnierze z innych ugrupowań podziemnych.
    W okresie funkcjonowania Szkoły jej absolwentami zostało 3642 młodych mężczyzn, którzy stanowili trzon korpusu młodszych oficerów dla nowo formowanych jednostek Wojska Polskiego. Wychowankowie Szkoły brali udział w wyzwalaniu Gdańska, Kołobrzegu i Szczecina, toczyli krwawe boje o Piłę, Wrocław i Poznań, dotarli nad Łabę, do Budziszyna, pod czeską Pragę. Ich szlaki bojowe zostały usłane cmentarzami wojennymi i samotnymi mogiłami rozsianymi po polach bitewnych.
    Na polu chwały poległo 398 absolwentów Szkoły. Ich bojowe zasługi nie budzą wątpliwości, oni wszyscy byli Polakami i szli do boju z Polską na ustach i w sercu. Walczyli z wrogiem i umierali za Polskę. I to właśnie Im wyrażamy wdzięczność i oddajemy cześć. O nich pamiętamy.
    W hołdzie poległym absolwentom 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, polityków, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń oraz młodzieży szkolnej, złożyły wiązanki na płycie pomnika.
  W imieniu Marszałka województwa lubelskiego wiązankę złożył Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Tadeusz Szymanek, Prezydenta m. Lublin reprezentowała Pani Anna Augustyniak oraz Zastępca Naczelnika Straży Miejskiej Krzysztof Sawa, kwiaty złożyła delegacja biura poselskiego Pana Jacka Czerniaka, delegacja Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Piłsudczyków RP z gen. bryg. zw. Leszkiem Kalinowskim, delegacja Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP w Lublinie z prezesem Kazimierzem Olszewskim, delegacja Zarządu Wojewódzkiego i Miejskiego Stowarzyszenia „Pokolenie” pod przewodnictwem mjr. Jana Szyszko, delegacja grona pedagogicznego i młodzieży z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz delegacje kół ZŻWP działające w Lublinie.

Tekst: Waldemar CHUDZIK
Zdjęcia: Zygmunt SIMBORSKI

 

« Powrót do listy