Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Święto Wojska Polskiego w Kłodzku

15 sierpnia 2022 roku przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kłodzku, pod patronatem Starosty Kłodzkiego obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
    Organizatorem uroczystości był Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”, przy wsparciu Starosty Kłodzkiego, Urzędu Miasta w Kłodzku, Kłodzkiego Ośrodka Kultury i drukarni „Perfekta”.
    W uroczystości uczestniczyli: były senator RP Kazimierz Drożdz, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz, członek Zarządu Powiatu Ryszard Niebieszczański, Zastępca burmistrz Miasta Kłodzko Wiesław Tracz, Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jastrzębski, delegacje służb mundurowych, członkowie z Kół Związku, młodzież oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

    Dodatkowo w uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojska Górskich „Karpatczycy”. Wartę honorową przy pomniku wystawiła Grupa Historyczna 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.  Uroczystość prowadził Prezes Zarządu Rejonowego Związku ppłk Kazimierz Wróbel.
    Po odegraniu sygnału Wojska Polskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił Honorowy Prezes Zarządu płk Kazimierz Korecki, który przedstawił znaczenie Bitwy Warszawskiej i wskazał kto przyczynił się do jej zwycięstwa oraz co było momentem przełomowym w tej bitwie.
    W imieniu Posłanki RP Moniki Wielichowskiej, odczytano list, w którym podziękowano żołnierzom za ich trud służby wojskowej i złożono życzenia.
   Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń Związku, w tym Krzyża Komandorskiego Związku dla st. chor. sztab. Zbigniewa Piątka. Wręczono również srebrne i brązowe krzyże Związku. Za długoletnią współpracę na rzecz Związku wyróżniono Brązowymi Krzyżami Związku harcerzy Szczepu „Zawisza Czarny” harcmistrzów: Panią Barbarę Ptak i Pana Mariana Ptaka.
    Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojska Górskich „Karpatczycy” ppłk Wojciech Łyszkiewicz w uznaniu zasług na rzecz stowarzyszenia wręczył pamiątkowe medale „Monte Cassino”.
    Po wręczeniu odznaczeń delegacje złożyły wiązanki pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Na zakończenie uroczystości sygnalista odegrał utwór „Cisza”.

                                                                                                     Kazimierz WRÓBEL

 

« Powrót do listy