Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Słupsk. Zawody sportowo-obronne Rejonu Słupskiego

Realizując postanowienia Statutu dotyczące działalności proobronnej Związku, mówiące między innymi o upowszechnianiu wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju, Zarząd Rejonowy w Słupsku zorganizował 3 września 2022 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf  Słupski” w Słupsku kolejne już, doroczne zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego.
   W obecnym czasie, przy permanentnym niedostatku środków finansowych, działalność patriotyczno - obronną możemy realizować głównie w formie tego typu imprez, w których każdorazowo może uczestniczyć około 80-100 osób, w tym ze środowiska wojskowego, innych służb mundurowych, ale również biorą w nich udział samorządowcy, którzy wystawiają swoje drużyny do rywalizacji z innymi drużynami samorządowymi.
     Celem zawodów było:
   - integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych;
   - utrzymanie wysokiego poziomu umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy WP.
     Zawody przeprowadzono w trzech grupach:
     - Grupa zespołów kół ZŻWP - 9 zespołów;
     - Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych - 7 zespołów;
     - Grupa zespołów samorządu terytorialnego - 5 zespołów.
    Razem uczestniczyło 66 zawodników w 21 zespołach. Łącznie z zawodnikami w zawodach zostało zaangażowane około 80 osób, w tym sędziowie, kierownicy strzelania oraz organizatorzy.
    Należy podkreślić dobrze układającą się współpracę naszego Związku w Rejonie Słupskim z władzami samorządowymi Ziemi Słupskiej, które nie odmawiają pomocy w naszej działalności. Na naszą propozycję i wniosek z ochotą ufundowały one puchary dla określonych grup zespołów uczestniczących w zawodach.
     Puchary dla zwycięzców ufundowali:
     - Prezes Zarządu Rejonowego ZŻ WP - dla grupy zespołów kół ZŻWP,
     - Prezydent Miasta Słupska - dla grupy zespołów stowarzyszeń służb mundurowych,
     - Starosta Powiatu Słupskiego - dla grupy zespołów samorządu terytorialnego.
     Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach:
     1. Strzelanie z karabinka sportowego.
    Warunki: odległość 50 m, cel - tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki. 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych liczonych do wyniku;
     2. Strzelanie z pistoletu sportowego.
     Warunki: odległość 20 m, cel - tarcza sportowa okrągła, postawa strzelecka stojąc z wolnej ręki. 8 strzałów w czasie 5 minut, w tym 5 najlepszych liczonych do wyniku.
     Najlepsze zespoły nagrodzono:
     - pucharem i dyplomem za zajęcie 1 miejsca, w każdej grupie indywidualnie i zespołowo;
     - dyplomem za zajęcie 2 i 3 miejsca indywidualnie i zespołowo, w każdej grupie.
     W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:
     A. Grupa zespołów kół ZŻWP:
     a) Konkurencja zespołowa:
         1. Koło nr 4 ZŻWP z Redzikowa -  248 pkt;
         2. Koło nr 3 ZŻWP „Niebieskie Berety” ze Słupska - 244 pkt;.
         3. Koło nr 5 ZŻWP z Ustki - 241 pkt.
     b) Konkurencja indywidualna:
         1. Kuras Ryszard - Koło nr 4 z Redzikowa - 93 pkt;
         2. Zblewski Janusz - Koło nr 2 ze Słupska - 89 pkt;
         3. Bujanowski Wiktor - Koło nr 5 z Ustki - 86 pkt.
     B. Grupa zespołów stowarzyszeń służb mundurowych
     a) Konkurencja zespołowa:
         1. Zarząd Okręgowy SEiRP ze Słupska - 272 pkt;
         2. Stowarzyszenie Przyjaciół 28 SPLM z Redzikowa - 259 pkt;
         3. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku - 248 pkt.
     b) Konkurencja indywidualna:
         1. Derdziński Mieczysław - ZO SEiRP w Słupsku - 93 pkt;
         2. Kuras Ryszard - Stowarzyszenie Przyjaciół 28 SPLM w Redzikowie - 91 pkt;
         3. Lis Julian - ZO SEiRP w Słupsku - 90  pkt.
     C. Grupa zespołów samorządu terytorialnego:  
     a) Konkurencja zespołowa:
         1. Klub Strzelecki FORMOZA z Kobylnicy - 247 pkt,
         2. Urząd Miasta Słupsk - 217 pkt.
         3. Starostwo Powiatowe w Słupsku - 201 pkt
     b) Konkurencja indywidualna:
         1. Patrzałek Piotr - Klub Strzelecki FORMOZA  z Kobylnicy - 86 pkt;
         2. Papuga Maciej - UM Słupsk - 85 pkt;
         3. Łaski Wojciech - Klub Strzelecki FORMOZA  z Kobylnicy - 82 pkt.
   Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tych zawodów, w szczególności: Staroście Powiatu Słupskiego Panu Pawłowi Lisowskiemu oraz Prezydentowi Miasta Słupska Pani Krystynie Danileckiej -Wojewódzkiej za ufundowanie pucharów dla poszczególnych grup zespołów.
     Dziękuję Kierownictwu i Załodze Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” zaangażowanej w sprawne przeprowadzenie zawodów, a także sędziom za rzetelną i sprawiedliwą ocenę strzelających, a zespołom wystawionym przez poszczególne koła, stowarzyszenia i samorządy gratulujemy osiągniętych wyników. Dziękuję za duży wysiłek i zaangażowanie oraz życzę nowych sukcesów w kolejnych zawodach.
     Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zawody odbyły się, przebiegły sprawnie i bezpiecznie bardzo serdecznie dziękuję.

Sędzia Główny zawodów: Jan KARAŚ
Foto: Maciej SULIGA

 

« Powrót do listy