Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

IV KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniach 25 - 27 maja 2022 r. obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kongres dokonał oceny działań Federacji w mijającej kadencji, dokonał zmiany statutu, wybrał nowe władze oraz przyjął uchwałę programową na kolejną kadencję.

Działalnością Federacji w bieżącej kadencji będzie kierował zarząd w składzie:
     1) przewodniczący - Piotr IWAT,
     2) wiceprzewodniczący:
          - Henryk BUDZYŃSKI,
          - Bogdan KOMOROWSKI,
          - Leszek SZREDER.
     3) sekretarz - Stanisław KALSKI,
     4) skarbnik - Tatiana AKSAMIT,
     5) członkowie:
          - Andrzej ADAMCZYK,
          - Józef FLIS,
          - Marian GRZESIK,
          - Ryszard GÓRAN,
          - Zbigniew HADAŚ,
          - Włodzimierz KASPRZYCKI,
          - Andrzej KRASICKI,
          - Sławomir MATUSEWICZ,
          - Leszek SZCZEPANOWSKI,
          - Marek TRZYBIŃSKI,
          - Władysław WALASEK,
          - Wiesław WOSZCZYNA.

Kongres wybrał także 7-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
     1) przewodniczący - Adam SPYCHALSKI,
     2) wiceprzewodnicząca - Lucyna KOWALEWSKA,
     3) sekretarz - Leszek ELAS,
     4) członkowie:
          - Grzegorz DOMASZEWICZ,
          - Jan FABIAŃSKI,
          - Mariusz KOSMATY,
          - Andrzej SAWICKI.

Nowym władzom Federacji życzymy sukcesów w kierowaniu działalnością Federacji.

 

« Powrót do listy