Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Pracowita narada w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu

24 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu. W obradach uczestniczyli: członkowie Prezydium ZW ZŻWP, członkowie ZW ZŻWP, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni członkowie ZŻWP. Po przywitaniu zebranych przez prezesa zarządu wojewódzkiego płk. Zbigniewa Owczarka uhonorowano odznaczeniami związkowymi przyznanymi przez Kapitułę Honorowych Odznaczeń Zarządu Głównego. Wyróżnieni zostali:
     - Krzyżem Złotym ZŻWP - ppłk Tadeusz Rak
     - Krzyżem Srebrnym ZŻWP - kpt. Stanisław Jurkiewicz
     - Złotym Medalem 40-lecia ZŻWP - ppłk Ireneusz Dybalski
     - Odznaką Honorową ZŻWP - st. chor. Krzysztof Baryła

    Po ceremonii rozpoczęły się obrady. Na początek Henryk Jędrzejczyk skarbnik zarządu zapoznał zebranych z sytuacją finansową naszego związku oraz przeprowadził krótkie szkolenie nt. „Prowadzenie gospodarki finansowej w organizacjach pożytku publicznego - księgowość”.
   Marek Kwiatkowski wiceprezes zarządu przedstawił zasady przyznawania odznaczeń związkowych i stan realizacji złożonych wniosków na dzień 24 maja 2022 roku.
   Sekretarz Zarządu Ireneusz Dybalski omówił zasady prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej i wykonywanie dokumentów organizacyjnych oraz funkcjonowanie systemu kierowania ZW ZŻWP.
    Roman Lipski wiceprezes zarządu zapoznał zebranych z zasadami i organizacją  pomocy socjalno-zdrowotnej dla członków związku.
   Wiceprezesi Antoni Chorzewski i Eugeniusz Nowacki omówili zasady i efekty współpracy z władzami samorządowymi na Opolszczyźnie. Ocenili, że w naszym regionie przebiega ona dobrze.
    Prezesi zarządów terenowych ZŻWP pochwali się efektami realizacji zadań statutowych zaplanowanych i bieżących w terenowych jednostkach organizacyjnych ZŻWP województwa opolskiego od ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
     W czasie posiedzenia zarządu przypomniano także jak będzie obchodzone Święto Związku 14 czerwca w rocznicę utworzenia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Omówiono jak będzie przebiegało odtworzenie ZP ZŻWP w Prudniku oraz w Brzegu Zaplanowano aby  działania organizacyjne zrealizować do końca 2022 roku. Był także czas na dyskusje i składanie wniosków.
     Na zakończenie obrad zarząd podjął jednogłośnie cztery uchwały w sprawach:
   1. Przystąpienia ZW ZŻWP w Opolu jako członka zwyczajnego do Opolskiego Banku Żywności i powołania Komisji do rozdziału środków spożywczych z Opolskiego Banku Żywnościowego działającej przy ZW ZŻWP w Opolu.
    2. Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Wojewódzkiego  ZŻWP  w Opolu.
    3. Sprawozdania o dochodach i wydatkach z działalności statutowej ZW ZŻWP w Opolu za 2021 r. oraz Preliminarza przychodów i wydatków ZW ZŻWP w Opolu na 2022 r.
   4. Regulaminu Komisji Socjalno-Zdrowotnej przy ZW ZŻWP w Opolu  i powołania Wojewódzkiej Komisji Socjalno-Zdrowotnej.
   Obrady zakończył Zbigniew Owczarek prezes zarządu wojewódzkiego ZŻWP w Opolu dziękując zebranym za aktywne uczestnictwo.

Henryk WAWER
Rzecznik Prasowy ZW ZŻWP w Opolu

 

« Powrót do listy