Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP W BIAŁYMSTOKU

W dniu 10 grudnia 2021 roku odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP w Białymstoku. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Zarządu wojewódzkiego i odegraniem Hymnu ZŻWP. Prezes ZW płk w st. spocz. Józef Kosno powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP płk. Henryka Budzyńskiego, Dowódcy Garnizonu Białystok płk. Pawła Lachowskiego, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Grzegorza Konopko, przedstawiciela Podlaskiego Oddziału SG mjr. SG Andrzeja Tureckiego oraz przedstawiciela Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku.
    Na prośbę Prezesa ZW płk Józefa Kosno uczczono minutą ciszy koleżanki i kolegów, którzy odeszli w trakcie ostatniej kadencji na „wieczną wartę”.
   Po dokonaniu wyborów prowadzącego obrady, którym został ppłk w st. spocz. Michał Klimiuk i protokólantów, dokonano wręczenia wyróżnień zasłużonym członkom naszej organizacji: Złotymi Krzyżami ZŻWP, Medalami „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” i Złotymi Medalami „XL-lecia ZŻWP”.
   W wyniku przeprowadzonych głosowań wybrano nowe władze na następną kadencję. Nowym Prezesem ZW w Białymstoku wybrano płk. dypl. w st. spocz. Mieczysława Grabowskiego. Wybrano 15 osobowy Zarząd Wojewódzki, 4 osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną i 3 osobowy Wojewódzki Sąd Koleżeński
.
    Poza nowym Prezesem ZW w 7 osobowym Prezydium zasiedli ponadto: ppłk SG w st. spocz. Eugeniusz Grygorowicz (I wiceprezes), mjr SG w st. spocz. Wiesław Wierciński (II wiceprezes), ppłk w st. spocz. Michał Klimiuk (sekretarz), mjr rez. Ryszard Wasilewski (skarbnik) oraz mjr SG w st. spocz. Lech Eckert (członek).
   Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji rewizyjnej został ppłk SG rez. Mirosław Podgajecki.
   Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego wybrano płk SG Anatola Timofiejuka.
   Wybrano także dwóch delegatów na XII Krajowy Zjazd. Zostali nimi: płk dypl. w st. spocz. Mieczysław Grabowski i ppłk w st. spocz. Michał Klimiuk.
   Na zakończenie obrad Delegaci na wniosek Zarządu Wojewódzkiego uhonorowali ustępującego, wieloletniego Prezesa ZW płk. w st. spocz. Józefa Kosnę tytułem „Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP” w Białymstoku.
   Płk Józef Kosno podziękował za wyróżnienie ponadto za dotychczasową współpracę wszystkim członkom naszej organizacji wojewódzkiej. Jednocześnie zobowiązał się do wspierania działalności Zarządu Wojewódzkiego pod względem organizacyjnym i fachowym.
   Po wyprowadzeniu Sztandaru ZW ZŻWP w Białymstoku obrady Zjazdu Delegatów zakończono, a dalsze spotkanie toczyło się przy tzw. żołnierskiej grochówce.

 Lech ECKERT

 

« Powrót do listy