Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

W MAŁOPOLSCE ZAKOŃCZONO WYBORY DO WŁADZ KÓŁ ORAZ MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

W dniu 11 grudnia 2021 roku w Krakowie obradował XI Wojewódzki Zjazd Delegatów na którym zakończono wybory do władz kół oraz do Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
    Zjazd odbył się w udostępnionym lokalu przez współpracującą z MZW instytucję, a walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół w wynajętych lokalach
.
   W Zjeździe Wojewódzkim na stan 28 delegatów uczestniczyło w wyborach 24 delegatów i kilku gości.
   Walne zebrania kół i Zjazd odbyły się z zachowaniem reżimów sanitarnych za zgodą uczestników.
    Po podsumowaniu XI kadencji, wybrano nowe władze w następującym składzie:
    Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego - ppłk Marek Kołacz,
    Wiceprezes ds. organizacyjnych - płk Józef Cieśla,
    Wiceprezes ds. obronnych - kpt Tomasz Otrębski,
    Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych - płk Ryszard Bochenek,
    Sekretarz - mjr Andrzej Mrożek,
    Skarbnik - st. chor. sztab. Bonifacy Chuchmacz,
    Pełnomocnik ds. kobiet - Dorota Polonek,
    Przewodniczący WKR - płk Jan Szybisty.
    Wśród prezesów kół zmiany nastąpiły w kole nr 5 - nowy prezes płk Witold Busz, koło nr 11 nowy prezes mjr Andrzej Szot.
    Na delegatów na Zjazd Krajowy wybrani zostali:
    1. ppłk Marek Kołacz,
    2. ppłk Jerzy Krygier.

                                                 Z up. Prezydium Zarządu
                                                 płk Ryszard BOCHENEK

« Powrót do listy