Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji zakończyła swoją działalność

Likwidatorzy „VETS&ARMY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji informują, że w dniu 12 października 2020 r. o godz. 13.08 dokonany został wpis o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 września 2020 r. o wykreśleniu Spółki „VETS&ARMY” Spółka z o.o. w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/39965/20/502).

Z chwilą wykreślenia Spółki „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji z rejestru przedsiębiorców nastąpiło jej rozwiązanie i tym samym Spółka utraciła swój byt prawny (zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o KRS).

Likwidatorzy ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji

« Powrót do listy